„Atitikties akademija“: į aukščiausias kompetencijas – per dalijimąsi patirtimi ir žiniomis

2020-10-21

Neseniai užbaigti „Noewe“ „Atitikties akademijos“ mokymai atskleidė – organizacijos puikiai suvokia atitikties svarbą įmonių veikloje ir siekia aukščiausių atitikties standartų visuose verslo valdymo procesuose. Nors šių metų mokymai – baigti, „Noewe“ jau planuoja kitų metų atitikties mokymų ciklą ir toliau teikia individualias atitikties konsultacijas įmonėms.

„Galime pasidžiaugti, kad „Atitikties akademijoje“ mums pavyko suburti įmonių atstovus, kuriems atitikties kompetencijos yra vienos svarbiausių, bei įvairių sričių profesionalus: finansinio bei nefinansinio sektoriaus, reguliavimo institucijų atstovus, didelės patirties jau sukaupusius atitikties specialistus. Esu įsitikinęs, kad šio forumo dalyviams daugelis atitikties galvosūkių nuo šiol bus daug lengviau įveikiami“, – pažymi Gediminas Laucius, „Noewe“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris.

Versle – atitikties kultūros plėtra

Akivaizdu, jog atitiktis skverbiasi vis gilyn į verslą. Nuo 2020 metų pradžios pinigų plovimo prevencijos reikalavimus privalančių vykdyti subjektų ratas yra vėl papildomas įtraukiant tarpininkus nekilnojamojo turto nuomos sandoriuose, prekybininkus meno dirbiniais, virtualių valiutų keityklas ir kt. Įmonės, vykdydamos kasdieninę veiklą, turi būti nuolat pasiruošusios finansų įstaigoms pateikti kliento pažinimo informaciją ar sandorius pagrindžiančius dokumentus.

„Apskritai rinkoje pastebima tendencija, kad įvairiuose skirtinguose verslo sektoriuose sėkmingai plėtojama atitikties kultūra (angl. Compliance culture), kai įmonės, net nebūdamos įpareigotaisiais subjektais, užsibrėžia pažinti savo klientus ir partnerius, užtikrinti, kad dalykiniai santykiai yra užmezgami tik su patikimais klientais, taip sumažinant ne tik savo reputacinę ir operacinę rizikas, bet kartu valdant riziką, susijusią su galimai atsirasiančiomis problemomis su bankais ar kitomis finansų įstaigomis, kuriose įmonės turi atsidariusios sąskaitas ar turi kitų įsipareigojimų“, – pastebi G. Laucius.

Kita vertus, praėjusiais metais skirtos ir pirmosios baudos, susijusios su duomenų apsaugos pažeidimais, o nagrinėjant konkurencijos teisės pažeidimus teismuose buvo sukurti pirmieji precedentai asmeninei vadovų atsakomybei taikyti. Tad rinkoje atsiranda platesnio spektro supratimas apie atitiktį, jos poreikį ir teigiamą įtaką verslui, neapsiribojant tik pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, ir  yra jaučiamas poreikis atitikties mokymams ir kvalifikacijos kėlimui, didelis noras dalintis patirtimi ir žiniomis.

Išskirtinumas – CAMS kreditai

Per keturias mokymų dienas „Atitikties akademijos“ dalyviai išklausė Lietuvos banko, Konkurencijos tarybos ir kitų kompetentingų atitikties ekspertų pranešimų atitikties pasaulinių tendencijų, atitikties konkurencijos teisėje, asmens duomenų apsaugos ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse, naujo pranešėjų apsaugos reglamentavimo temomis.

„Atitikties akademijos“ išskirtinumu tapo tai, kad šis renginys buvo akredituotas didžiausios tarptautinės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos profesionalus vienijančios organizacijos ACAMS. Atitikties profesionalai, kurie jau turi CAMS sertifikatą, „Atitikties akademijoje“ turėjo galimybę gauti CAMS (angl. certified anti-money laundering specialist) kreditų, kuriuos privaloma kaupti norint išlaikyti sertifikuoto specialisto statusą. Mokymų pabaigoje jų dalyviams buvo išduoti mokymų išklausymą pažymintys sertifikatai.

Mokymų metu buvo siekiama supažindinti dalyvius su ateities atitikties pareigūno užduotimis ir atsakomybėmis. Mat atitikties specialistas, norėdamas sukurti ir palaikyti visapusiškos atitikties programos veikimą organizacijoje, privalės ne tik turėti kompleksinių žinių aktualiose teisės ir susijusių verslo procesų srityse, bet ir gebėti organizacijoje galiojančias taisykles taikyti praktiškai bei efektyviai komunikuodamas organizacijos viduje įtikinti visą kolektyvą dėl jų reikšmingumo ir būtinumo vystant atitikties kultūros formavimąsi organizacijoje. Mokėti tinkamai komunikuoti, vesti mokymus bei palaikyti draugiškus ir dalykiškus santykius su kitais verslo padaliniais – papildomi reikalavimai. Ir dar daugiau, šie specialistai turės sugebėti atskirti esmines organizacijos veiklos rizikas ir jų valdymui sutelkti reikiamus resursus.

„Šiuolaikiniame verslo pasaulyje atitiktis yra esminė kiekvienos organizacijos veiklos dalis. Dauguma verslo organizacijų stengiasi užtikrinti aukščiausius atitikties standartus ir daug pastangų investuoja į tai, kad kompanija bei jos darbuotojai laikytųsi egzistuojančių įstatymų, reguliavimo, standartų ir etinių normų. Vis dėlto reikalavimai dažnai kinta, griežtėja, ir užtikrinti atitiktį visose srityse tampa rimtu iššūkiu. Mes siekiame suteikti reikiamas atitikties kompetencijas įmonių specialistams, o svarbiausias mūsų tikslas – formuoti aukščiausią atitikties kultūrą visoje Lietuvos verslo rinkoje“, – pažymi G. Laucius.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe