Atitikties akademija: kaip išlikti vikriems reglamentavimo džiunglėse

2021-06-03

Itin spartūs verslo aplinkos pokyčiai visame pasaulyje gali sukelti įtarimų, kad mūsų planeta ėmė suktis greičiau, – deja, stabtelėti bent jau atitikties srityje nėra jokių galimybių. Atitiktis, pirminėje stadijoje rūpėjusi daugiausia griežtai reguliuojamiems sektoriams, įskaitant finansų, dabar plinta į daugybę sričių ir tampa viena pagrindinių temų daugelyje įmonių, kad ir kokią veiklą jos plėtotų. Norėdama padėti verslui suvokti augančią atitikties reikšmę, įmonių grupė „Noewe“ 2021 m. rudenį vėl pakvies į Atitikties akademiją – renginių ciklą, kuriame atitiktis teisės aktams, įvairioms taisyklėms, standartams, principams bus nagrinėjama verslui svarbiais aspektais.

Atitikties akademijos mokymai – tęstinis ciklas, kurio renginiuose dalyviai jau lankėsi 2020-aisiais. Tai – viena iš nedaugelio galimybių Lietuvoje pasisemti žinių ir pasidalyti praktine patirtimi atitikties srityje. Šiemet mokymuose bus tęsiamos tiek ankstesnės temos, tiek pereinama prie reguliavimo naujovių tokiose srityse, kaip tvarumas ir taksonomija, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (PPTFP), konkurencijos teisės atitiktis.

Akademija kviečia ir buvusius, ir naujus dalyvius

Gediminas Laucius, „Noewe“ Teisės ir mokesčių paslaugų partneris, pažymi, kad Atitikties akademijos turinys išlieka aktualus tiek ankstesniems, tiek naujiems mokymų dalyviams: „Svarbu ir stiprinti jau turimus žinių pagrindus, ir atsižvelgti į naujoves bei pakeitimus atitikties srityje. Atitiktis nėra viena sau atskirai egzistuojanti sritis, todėl mes siūlome į šią temą žvelgti sistemiškai, analizuoti jos dedamąsias nuo PPTFP, duomenų apsaugos iki tvarumo.“

Šiuo tikslu Atitikties akademija suburs finansų ir ne finansų sektoriaus, reguliavimo institucijų atstovus, didelę patirtį sukaupusius atitikties specialistus.

G. Laucius pažymi, kad dalis verslo sričių, tokių kaip finansų sektorius, jau dabar griežtai reguliuojamos ir prižiūrimos institucijų, o reguliacinių reikalavimų kasmet toliau daugėja, jie griežtinami ir plečiami. Atitiktis skverbiasi ir į kitus sektorius, taigi toliaregiškai elgiasi tos organizacijos, kurios, net ir nebūdamos jau dabar įpareigotos laikytis visų atitikties reikalavimų, įtraukia šią temą į savo prioritetus ir į tai investuoja.

„Turėtume kalbėti apie atitikties kultūrą apskritai – jos reikšmė versle tik didės, įmonės turės prisitaikyti prie pokyčių, atsižvelgdamos į savo veiklos niuansus. Atitiktis nėra verslo stabdys, kaip galėjo atrodyti vos prieš porą metų, – tai viena kertinių organizacijos veiklos dalių siekiant vystyti sklandų, sėkmingą, atsakingą verslą“, – pabrėžia G. Laucius.

Pagrindinės mokymų kryptys

Šiųmetėje Atitikties akademijoje išryškės kelios pagrindinės kryptys: PPTFP tiek įpareigotiems, tiek neįpareigotiems subjektams ir „fintech“ sektoriaus veikėjams; tvarumas ir taksonomija; pranešėjų, duomenų apsauga, konkurencijos teisės atitiktis.

Pasak Ritos Tamulytės, „Noewe“ Atitikties paslaugų vadovės, PPTFP srityje reguliavimo svarba žaibiškai auga: ne tik finansų sektoriaus dalyviai ir kiti įpareigoti subjektai, bet ir neįpareigotos įmonės diegia atitikties kultūrą, kad pažintų savo klientus bei partnerius, įsivertintų užmezgamų dalykinių santykių patikimumą ir valdytų su tuo susijusią finansinę, operacinę bei reputacinę riziką.  

„Taip verslas išvengia papildomų rūpesčių, galinčių kilti bendradarbiaujant su bankais ar kitomis finansų įstaigomis. Vis daugiau dėmesio atitikčiai skiria įmonės, bendradarbiaujančios su užsienio partneriais, eksportuojančios, importuojančios prekes, užsiimančios tarptautine logistika. Joms prekybos reikalavimų atitiktis (trade compliance), klientų, partnerių, tiekėjų pažinimas ir sankcijų patikra tampa privaloma, nes pažeidimai nesilaikant šių reikalavimų gali kelti grėsmę verslui ir įmonės reputacijai“, – aiškina „Noewe“ atstovė.

R. Tamulytė atkreipia dėmesį į PPTFP aspektą, susijusį su finansų rinkos plėtra, nes atsiranda naujų žaidėjų, populiarėja elektroninės finansų ir virtualiųjų valiutų paslaugos. Akivaizdu, kad PPTFP reikalavimai šiose srityse plėsis ir griežtės, tad rinkos dalyviams svarbu tai įvertinti. Jau šių metų birželį FATF, organizacija, formuojanti PPTFP standartus, planuoja patvirtinti naują rekomendacijų redakciją dėl virtualiųjų valiutų ir jų biržų reguliavimo PPTF prevencijos srityje. Be to, santykinai neseniai įgyvendinta 5-oji pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyva, įpareigojanti PPTFP reikalavimų laikytis ir virtualiųjų valiutų keityklų bei virtualiųjų valiutų piniginių operatorius, bus papildoma naujais reikalavimais. Tai lems naujoji 6-oji PPTFP direktyva, kuri bus įgyvendinta iki šių metų birželio 3-iosios, – direktyva išplės galiojančių teisės aktų taikymo sritį ir sugriežtins baudžiamąją atsakomybę nesilaikant PPTFP reikalavimų.

Nauja kryptis – atitiktis ir tvarumas

Atitiktis ir tvarumas – palyginti nauja tema, bet ji tampa įmonėms vis aktualesnė, pažymi Dalia Katinaitė, „Noewe“ Rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų vadovė.

„Šiandien kiekvienas lyderis ir verslininkas susiduria su iššūkiais kurdamas produktus, paslaugas ir verslo modelius, kuriuose turi derėti ir ekonominio augimo perspektyva, ir maža žala aplinkai. Tvaraus vystymosi svarbą lemia ir naujų teisės aktų priėmimas, pavyzdžiui, ES diegia bendrą klasifikavimo sistemą, kuria siekiama skatinti privačias investicijas į tvarų augimą ir padėti užtikrinti neutralų ekonomikos poveikį klimatui. EK patvirtintu reglamentu nustatoma visoje ES taikoma klasifikavimo sistema (taksonomija), suteiksianti įmonėms ir investuotojams galimybę kalbėtis ta pačia kalba, nes bus apibrėžta, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu“, – paaiškina D. Katinaitė.

Taksonomija suteiks investuotojams galimybę nukreipti investicijas į tvaresnes technologijas ir įmones. Tai bus itin svarbu sudarant sąlygas, kad iki 2050 m. ES poveikis klimatui taptų neutralus ir Bendrija pasiektų Paryžiaus susitarimo 2030 m. tikslus. Vienas šių tikslų – 40 % sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taksonomija turėtų būti sukurta per 2020–2021 m., kad visiškai būtų pradėta taikyti iki 2022 m. pabaigos.

Akivaizdu, kad tvarumo principais šiuo metu nesivadovaujančios įmonės turėtų suskubti peržiūrėti savo veiklą, įsivertinti rizikas, kitaip gresia prarasti konkurencinį pranašumą ir galimybes pritraukti investicijų. Ir apie tai, ir daugiau bus kalbama rugsėjo mėnesį numatomuose Atitikties akademijos renginiuose.

Norėdama pristatyti aktualiausias atitikties pareigūnų veiklos tendencijas ir padėti sustiprinti žinias, reikalingas efektyviems atitikties procesams versle užtikrinti, „Noewe“ kartu su „Verslo žiniomis“ organizuoja praktinius Atitikties akademijos mokymus, vyksiančius rugsėjo 8, 15, 22 ir 29 dieną.

Mokymuose sužinosite:

 • Atitikties vadovo funkcija ir jos reikalavimai;
 • Kodėl tvarumas versle yra svarbus ir kodėl verslas turi jį diegti? Žingsniai, kuriuos įmonė turi atlikti, kad atitiktų tvarumo principus;
 • Prekybos atitiktis ir jos praktiniai iššūkiai;
 • Virtualiosios valiutos ir kiti rizikingesni PPTF sektoriai;
 • Individualus PPTF klientų rizikos vertinimas – ar gerai, kad įmonėje 99 proc. aukštos rizikos klientų?
 • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas: duomenų apsauga elektroninėje komercijoje;
 • Verslas keliasi į elektroninę erdvę – kokie konkurencijos iššūkiai laukia? Aktuali teismų ir priežiūros institucijų praktikos apžvalga.

Registruotis kviečiame www.verslodirbtuves.vz.lt. Paklausimus ir klausimus pranešėjams jau dabar galite siųsti el. paštu akademija@noewe.eu.

Straipsnis Verslo žiniose.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe