Avansinis pelno mokestis, kai didelių pelnų nebesitikima: kaip nepermokėti ir kaip išvengti delspinigių

2023-02-10

Ekonomikai lėtėjant, dalies įmonių pelnai šiemet bus daug kuklesni nei 2022 ar 2021 m. Todėl verslui gali būti naudinga avansinį pelno mokestį mokėti ne pagal ankstesnių metų rezultatus, o pagal prognozuojamą šių metų pelno mokesčio sumą. Apsispręsti reikia iki kovo 15 d., o prognozuojant pelną patartina neprašauti pro šalį.

Visos įmonės, kurių pajamos praėjusiais metais buvo didesnės kaip 300.000 Eur, turi teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) avansinio pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0430), nepriklausomai nuo to, ar jos dirba pelningai, ar nuostolingai, primena Indrė Ščeponienė, teisės firmos „Sorainen“ partnerė.

Todėl verslams, kurių pelnas menksta, gali tekti mokėti didesnį avansinį pelno mokestį (PM), nei galėtų, – apskaičiuotą pagal geresnius praėjusių metų rezultatus, jeigu jie nepasirinks kito PM skaičiavimo būdo.

Galimybė rinktis yra. Įstatymai numato, kad verslas avansinio PM sumą gali apskaičiuoti dviem būdais – arba pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, arba pagal numatomą mokestinio laikotarpio (šiuo atveju 2023 m.) PM sumą.

Jei įmonė renkasi numatomo mokestinio laikotarpio PM skaičiavimo variantą, ji turėtų suskubti – šiuo atveju paskutinė diena, kai VMI galima pateikti deklaraciją, yra kovo 15 d., atkreipia dėmesį I. Ščeponienė.

Verta skirti laiko prognozėms

Anot Sandros Pavlovos, „Noewe“ verslo mokesčių paslaugų vadovės, pasibaigus 2022 finansiniams metams, įmonės jau gali gana tiksliai įsivertinti savo finansinius rezultatus, palyginti juos su ankstesniais metais bei atlikti prognozes šiems. „Noewe“ yra integruotų verslo paslaugų grupė, taip pat teikianti ir mokesčių bei apskaitos konsultacijas.

„Jeigu iš finansinių rezultatų matyti, kad įmonės pelningumo rodiklis tendencingai mažėja, pvz., dėl besitraukiančių ar užsidariusių rinkų, arba įmonės veiklos rinkoje 2022 m. įvyko esminių pokyčių (pvz., jei padarė įtakos nuosmukis 2022 m. virtualiųjų valiutų rinkose), kurie tiesiogiai turi įtakos veiklos pajamoms, tikslinga skirti laiko 2023 m. veiklos rezultatų ir pelningumo prognozėms, atitinkamai skaičiuojant ir PM prievoles“, – pataria ji.  

Jei bendrovės prognozės rodo, kad pelnas šiais metais mažės, ji rekomenduoja apsvarstyti, ar nebūtų geriau avansinį PM skaičiuoti pagal 2023 m. pelno prognozes, o ne pagal ankstesnių metų, kurie buvo pelningesni, rezultatus. Mat taip skaičiuojant avansinio PM įmonei tektų sumokėti gerokai daugiau, nei faktiškai reikia.

Ekspertės teigimu, apie tai reikėtų pagalvoti ir tuo atveju, jei bendrovė 2023 m. planuoja struktūrinius veiklos pokyčius, pvz., yra numačiusi parduoti ar atskirti veiklos dalis, planuoja didesnes investicijas, kurios pirmaisiais metais dažniausiai generuoja nuostolius, o ne pelną ir pan.

„Visa tai reikėtų įsivertinti, skaičiuojant būsimą PM sumą ir atitinkamai pagal tai rinktis avansinio PM skaičiavimo metodą“, – sako S. Pavlova.

Avansinį PM už 2023 m. skaičiuoti pagal numatomą PM sumą, jos teigimu, taip pat gali būti tikslinga tuo atveju, jeigu, pvz., 2021 ar 2022 m. įmonė turėjo netipinių sandorių, kurie turėjo įtakos jos pelningumui ir atitinkamai PM dydžiui, pvz., pelningai perdavė nekilnojamąjį turtą.

Netikslios prognozės virsta delspinigiais

„Tačiau, pasirinkus avansinį PM skaičiuoti pagal numatomus veiklos rezultatus, svarbu įsivertinti riziką, kad netikslios prognozės įmonei gali kainuoti papildomai“, – įspėja S. Pavlova.

Ji aiškina: pavyzdžiui, jei paaiškėtų, kad apskaičiuota ir deklaruota avansinio PM suma už 2023 m. yra mažesnė nei 80% sumos, kuri faktiškai apskaičiuota 2023 m. PM deklaracijoje, įmonei susidarytų prievolė sumokėti delspinigius VMI – 0,03% už kiekvieną pradelstą dieną nuo kiekvieną ketvirtį nesumokėtos avansinio PM dalies. Žinoma, taip pat reikėtų padengti visas PM prievoles.

„Esant dideliems skirtumams tarp prognozuotų ir faktinių įmonės rezultatų, gali susidaryti gana rimtos delspinigių sumos“, – sako S. Pavlova.

Jos teigimu, netikslių prognozių „kaltininkai“ dažniausiai būna netipiniai sandoriai, tarkime, pelningas NT pardavimas, taip pat skirtingas išlaidų traktavimas mokestinėje ir finansinėje apskaitoje (pvz., netesybos už sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą), kas dėl neleidžiamų atskaitymų didina mokestinį pelną.

Prognozės gali būti netikslios ir dėl staigios įmonės plėtros, kai netikėtai į gera pasikeičia sąlygos rinkoje, – tai, anot S. Pavlovos, gali smarkiai pakeisti prognozuotus finansinius rodiklius ir padidinti apmokestinamąsias pajamas.

Gali patikslinti deklaraciją

Kad būtų suvaldytos ar minimizuotos galimos rizikos dėl avansinio PM nepriemokos ir delspinigių, bendrovėms ji pataria visus metus vykdyti finansinių rodiklių, ypač pelningumo, stebėseną.

„O jei įmonė, apskaičiavusi avansinį PM pagal numatomus veiklos rezultatus, pastebi, kad pajamos pradeda gerokai augti arba planuojami netipiniai sandoriai, galintys smarkiau padidinti apmokestinamąsias pajamas, rekomenduočiau tikslinti pateiktą pirminę avansinio pelno mokesčio deklaraciją, perskaičiuojant ir patikslinant avansinį PM“, – pataria S. Pavlova.

Jos teigimu, įmonė gali patikslinti avansinio PM deklaraciją, apskaičiuodama kiekvieno ketvirčio avansinio PM sumą lygiomis dalimis nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

Tokiu atveju S. Pavlova taip pat verslui siūlo įsivertinti, ar nebūtų tikslinga pakeisti avansinio PM skaičiavimo būdo ir jį skaičiuoti pagal praėjusių metų rezultatus.

„Tai padaryti galima vieną kartą per einamuosius metus iki rugsėjo 15 d.“, – atkreipia dėmesį ekspertė.

Anot I. Ščeponienės, kartą metuose, ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d., bendrovės gali avansinio PM mokėjimo būdą taip pat pakeisti į mokėjimą pagal numatomus rezultatus.

Pakeisdama mokesčio apskaičiavimo būdą įmonė turi patikslinti, t. y. iš naujo pateikti užpildytą avansinio pelno mokesčio deklaraciją (FR0430 forma)“, – primena ji.

Kai avansinis PM apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, už pirmąjį pusmetį jis skaičiuojamas pagal faktinę PM sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį, t. y. 2023 m. – pagal 2021 m. rezultatus.

Avansinis PM už antrąjį metų pusmetį skaičiuojamas pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą PM sumą, t. y. 2023 m. – pagal 2022 m. rezultatus, primena I. Ščeponienė.

Kiekvieno ketvirčio avansinis PM sudarys atitinkamai 1/4 faktiškai per minėtus mokestinius laikotarpius apskaičiuoto PM sumos.

Padeda ir mokesčių lengvatos

Anot S. Pavlovos, rizikas dėl avansinio PM nepriemokos ir delspinigių mažinti taip pat būtų galima prisitaikant mokesčių lengvatas. Įmonės, atitinkančios PM įstatyme keliamus reikalavimus, gali prisitaikyti investicinio projekto lengvatą – tai aktualu bendrovėms, investuojančioms į ilgalaikį turtą, procesų modernizavimą, pajėgumų didinimą ir (ar) sunaudojamų resursų optimizavimą. Įmonėms, vykdančioms investicijas ir veiklą, susijusią su inovatyvių procesų, įrenginių ar kitų produktų kūrimu, gali būti aktuali mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) pelno lengvata.

„Prisitaikius mokesčių lengvatas, mokėtinas PM gali būti gerokai sumažintas ir taip išlaikyta ne didesnė nei 20% prognozės paklaida“, – nurodo S. Pavlova.

Riziką dėl galimų delspinigių, anot jos, galima būtų mažinti ir pasinaudojant grupės įmonių nuostolių perėmimo galimybe – perimtais kitos bendrovės mokestiniais nuostoliais sumažinti savo pelną.

Kada verta kreiptis į VMI

„Jei visgi delspinigiai apskaičiuojami ir mokėtina suma yra rimta, įmonės formaliai gali kreiptis į VMI su prašymu atleisti nuo delspinigių“, – į dar vieną galimybę atkreipia dėmesį „Noewe“ verslo mokesčių paslaugų vadovė.

Tokiu atveju, anot jos, būtina turėti svarių argumentų, kodėl prašoma atleisti nuo delspinigių, ir juos pagrindžiančių dokumentų.

Anot S. Pavlovos, bendrovės prašymą ir argumentus stiprintų aplinkybė, kad įmonė atitinkamu laikotarpiu turėjo kito mokesčio permoką ir faktiškai biudžetui realios žalos padaryta nebuvo.

„Tačiau VMI kiekvieną situaciją nagrinėja individualiai, įvertindama visas aplinkybes ir pateiktus argumentus. Tad vienos formulės teigiamam VMI sprendimui nėra“, – konstatuoja ji.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe