Advokatė Vilma Raklevičienė turi patirties teikiant teisines paslaugas, susijusias su įmonių ir darbo teise, susijungimais ir įsigijimais, investavimu ir nekilnojamuoju turtu Lietuvos ir užsienio klientams – įmonėms, viešiesiems bei fiziniams asmenims.

Vilma Raklevičienė daugiau kaip 10 metų specializuojasi darbo teisės srityje. Ji konsultuoja darbdavius darbuotojų įdarbinimo bei darbo sutarčių nutraukimo klausimais, atstovauja darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose pirmos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose iš darbo santykių kylančiose bylose ir nekonkuravimo klausimais.

Vilma Raklevičienė taip pat atstovauja darbdaviams ikiteisminio tyrimo institucijose ir teismuose darbuotojų ir vadovų baudžiamosios atsakomybės klausimais, rengia juridinių asmenų vidinių valdymo struktūras, pareigines nuostatas, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus vidinius teisės aktus, dalyvauja derybose dėl darbdavio lygmens ir teritorinių kolektyvinių sutarčių sudarymo.

Kalbos
Praktikos sritys
Išsilavinimas
Narystė

Lietuvių

Anglų

Rusų

Įmonių teisė

Darbo teisė ir migracijos klausimai

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

Susijungimai ir įsigijimai

Turku Universitetas, Tarptautinių žmogaus teisių institutas, specializacija – tarptautinių žmogaus teisių apsauga (1994)

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, magistro laipsnis (1992 m.)

Lietuvos advokatūra (nuo 1998 m.)

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe