Ginčų sprendimo grupė laimėjo bylą draudimo srityje

2023-09-29

NOEWE profesionalų dėka draudikas buvo priverstas išmokėti draudimo išmoką savo civilinę atsakomybę apsidraudusiam klientui

Į NOEWE ginčų grupę kreipėsi bendrovė, kuriai viena iš didžiausių Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių atsisakė kompensuoti žalą, kadangi įvykio nepripažino draudžiamuoju. Žalą klientas (draudėjas) patyrė dėl to, kad jam priklausančiose patalpose buvo kilęs gaisras, kurio metu nukentėjo jose montuojama ir klientui dar neperduota gamybinė įranga (toliau – Įranga).

Civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar standartinė civilinės atsakomybės draudimo apsauga apima kliento atsakomybę už jam nepriklausančiai, tačiau patalpose gaisro metu buvusiai ir pagal atskirą sutartį montuojamai Įrangai padarytą žalą. Draudikas byloje laikėsi pozicijos, kad jo ir kliento sudaryta draudimo sutartis neapima kliento įsipareigojimų rangovui, kadangi klientas iki Įrangos montavimo buvo įsipareigojęs Įrangą saugoti. Pasak draudiko, siekiant apdrausti ir šią riziką klientas privalėjo kreiptis į draudiką dėl draudimo apsaugos išplėtimo.

Klientas su tokia draudiko pozicija visiškai nesutiko teigdamas, kad jo ir draudiko sudaryta sutartimi buvo apdrausta jo civilinė atsakomybė dėl žemės sklypų, statinių / patalpų valdymo. Nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas tokios draudėjo pozicijos nepalaikė, apeliacinės instancijos teismas minėto teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo kliento reikalavimus patenkino visa apimtimi. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendime konstatavo, kad klientas, kaip pastato valdytojas, turėjo privalomą pareigą elgtis taip, kad statinyje nekiltų gaisras ir nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Dėl to kliento civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už padarytą žalą dėl gaisro patenka į standartinę draudimo apsaugą, draudimo liudijime įvardintą kaip draudėjo civilinė atsakomybė dėl žemės sklypų, statinių / patalpų valdymo.

Svarbu pažymėti, kad klientui palankiu apeliacinės instancijos teismo sprendimu iš draudiko buvo priteistos ne tik sumos, kurias draudėjas privalėjo sumokėti minėtam rangovui (gaisro padarytų nuostolių suma, palūkanos ir pan.). Teismo sprendimu klientui iš draudimo bendrovės taip pat buvo priteistos ir išlaidos, patirtos kitoje civilinėje byloje, kurioje jis gynėsi nuo rangovo reikalavimo atlyginti žalą Įrangai.

Nepaisant to, kad procesai bylose truko ne vienerius metus, NOEWE ginčų grupės profesionalų dėka galiausiai pavyko pasiekti visiškai kliento interesus atitinkantį teismo sprendimą.

NOEWE ginčų komanda yra sukaupusi reikšmingą patirtį sprendžiant ginčus draudimo srityje, kuri neabejotinai praverstų sprendžiant ir Jūsų bendrovei aktualius klausimus su Lietuvoje veikiančiomis draudimo kompanijomis.

Teisinė projekto komanda

Marius Devyžis
Partneris, advokatas
Ginčų sprendimo grupės vadovas
Nemokumo administratorius

Monika Murauskė
Advokato padėjėja, teisininkė

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe