Individualūs mokymai įmonėms PP/TF prevencijos srityje

2020-11-04

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir Lietuvos banko patvirtinti atnaujinti nurodymai finansų rinkos dalyviams, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (PP/TF), įpareigoja įmones organizuoti reguliarius PP/TF prevencijos srities darbuotojų ir vadovų mokymus.
Mūsų „Noewe“ komandos nariai – Atitikties akademijos pranešėjai individualius mokymus PP/TF prevencijos srityje gali vesti ir Jūsų įmonėje. Mokymų trukmę bei turinį, atsižvelgiant į darbuotojų atliekamas funkcijas, galime aptarti iš anksto ir paruošti pagal jūsų įmonės poreikius.

• Veiksmingos vidaus valdymo ir kontrolės, administravimo ir atitikties funkcijos bei jų svarba;
• Pažink savo klientą (KYC) – tinkamas kliento identifikavimas ir pažinimas, nuolatinė dalykinių santykių stebėsena ir efektyvus rizikos valdymas, akcentuojant sustiprintas riziką ribojančias priemones ir konkrečius atvejus iš praktinio įgyvendinimo;
• Veiksmingas rizikos vertinimas ir rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas organizacijoje;
• Būtinų veiksmų, reikalingų einamajam klientų patikrinimui (angl. ongoing due diligence) ir veiksmingam jų įgyvendinimui, nustatymas;
• Transakcijų ir su verslo santykiais susijusios rizikos stebėsenos proceso organizavimas organizacijoje ir efektyvus jo įgyvendinimas praktikoje;
• Vidaus tyrimai, efektyvi komunikacija su klientu ir atitinkamų pranešimų formavimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
• Bendrieji PP/ TF mokymai visiems darbuotojams ir vadovams arba individualūs mokymai, atsižvelgiant į darbuotojų atliekamas funkcijas (KYC, sandorių stebėsena, kt.) ir kt.

Susiekite su mūsų kolegomis. Užklausas ir klausimus prašome siųsti el. paštu akademija@noewe.eu.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe