Inga Karaliūnaitė: sertifikuota tvaraus verslo ekspertė

2023-06-30

„Noewe” tvarumo ir aplinkosaugos ekspertė Inga Karaliūnaitė Londone įgijo tarptautinį tvaraus verslo eksperto profesionalo sertifikatą.

Inga jau antrus metus yra sertifikuota ESG specialistė ir tarptautinės profesionalų bendruomenės IASE (International Association for Sustainable Economy) dalis, o tai visų pirma reiškia vadovautis 4E taisyklėmis – egzaminai, etika, mokymasis ir patirtis (Exams, Ethics, Education, Experience).

Kas tai yra ESG?

Aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (angl. Environmental, Social, Governance – ESG) – tai trys pagrindiniai veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama, vertinant investavimo į įmonę ar verslo tvarumą bei poveikį visuomenei.

Šiuolaikinė ekonomika neatsiejama nuo aplinkos apsaugos, dėl jos reikšmingo vaidmens siekiant išsaugoti gamtos išteklius ateities kartoms. Tinkamos aplinkosauginės žinios svarbios norint atitikti vis griežtėjančius aplinkosauginius reikalavimus, išvengti veiklos ribojimų ir sankcijų, sumažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai ir susijusias aplinkosaugines rizikas, pagerinti įvaizdį ir gauti finansinės naudos.

Bendrovės, taikančios ESG praktiką, paprastai pasižymi geresne įmonės valdysena ir turi ilgalaikį tvarumo pranašumą. ESG integravimas kuriant ateities valstybės lėšų investavimo politiką yra ne tik naudingas visuomenei, bet ir efektyviai valdo rizikas ir sukuria naujas galimybes.

Aplinkosauga

Esame pasirengę padėti įdiegti aplinkosaugos valdymo sistemą, parengti aplinkosaugos politiką ir strategiją, patarti jos įgyvendinimo ir tobulinimo klausimais. Taip pat padėsime nustatyti aplinkosaugos tikslus ir identifikuoti rodiklius (KPI).

Mūsų ekspertai, kaip nepriklausomi ir objektyvūs vertintojai, atliks Jūsų įmonės aplinkosaugos auditą, leisiantį nešališkai pažvelgti į savo veiklos atitiktį galiojantiems teisiniams reikalavimams ir daromą poveikį aplinkai tam, kad laiku identifikuotumėte ne tik esamas, bet ir tikėtinas rizikas, galinčias neigiamai paveikti vykdomą veiklą ir jos plėtrą. Mes parengsime rekomendacijas ir veiksmų planą, kaip minimaliomis laiko ir finansinėms sąnaudomis užtikrinti reikiamą atitiktį.

Tvarumas

Šiandien kiekvienas lyderis ir verslininkas susiduria su iššūkiais kurdamas produktus, paslaugas ir verslo modelius, kuriuose derėtų ir ekonominio augimo perspektyva, ir maža žala aplinkai.

To iš privataus sektoriaus reikalauja visi: nuo visuomenės iki tarptautinių nevyriausybinių organizacijų.

Mes galime padėti diegti tvarų kelią Jūsų organizacijoje: įvertinti veiklos poveikį tvarumui, parengti strategiją ir kartu pasiekti išsikeltus tikslus. Padedame valdyti tiekėjų grandinę sudarydami tiekėjų žemėlapį, grandinėje įvertindami „karštuosius taškus“ ir jų poveikį Jūsų verslui, taip pat parengiame strategiją šiai verslo rizikai valdyti.

Artėjant naujajam Europos Sąjungos finansavimo periodui, esame pasirengę Jūsų verslui padėti pritraukti lėšų tvarioms investicijoms: nustatyti galimybes, parengti tvarų verslo planą ar esamą verslo modelį pritaikyti tvarioms investicijoms.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe