Kriptoturtas reguliuotojų akiratyje – sprukti ar ruoštis?

2021-06-17

Bazelio bankų priežiūros komitetas, vienijantis įtakingiausias pasaulyje bankų priežiūros institucijas, ką tik pasiūlė kriptoturtu užsiimantiems bankams taikyti „konservatyvius“ kapitalo reikalavimus. Šios srities reguliavimo ėmėsi ir Europos Komisija, pristatydama MiCA (Markets in Crypto-assets). Dokumente visas dėmesys sutelktas į kriptoturto ir su juo susijusių turto klasių bei šios sferos paslaugų teikėjų reguliavimą. Nors šis išsamus dokumentas turėtų įsigalioti ne anksčiau kaip 2024-aisiais, ekspertai sako, kad su naujomis žaidimo taisyklėmis susipažinti ir pradėti ruoštis jas taikyti reikėtų jau dabar. Apie tai plačiau įžvalgomis dalinasi Gediminas Laucius, „Noewe“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris, ir Ieva Bakutienė, „Noewe“ licencijavimo paslaugų vadovė.

Reguliavimo vis daugiau

Bazelio komitetas siūlo, kad vertybinių popierių požymių turinčiam kriptoturtui būtų taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir analogiškoms tradicinėms turto klasėms – paskoloms, obligacijoms, indėliams, akcijoms ar žaliavoms. Tuo tarpu pozicijas bitkoinais ar kitomis kriptovaliutomis bankai privalės visiškai padengti nuosavu kapitalu.

Europos Komisijos siūlomo MiCA reguliavimo tikslas – teisiškai apibrėžti su kriptoturtu susijusias turto klases ir paslaugas, kurioms finansines paslaugas reguliuojantys teisės aktai Europos Sąjungoje iki šiol nebuvo taikomi, ir kartu paskatinti skaitmenines inovacijas.

„Šiuo metu kiekviena šalis savaip imasi kriptoturto rinkų reguliavimo. Tai iškreipia konkurenciją – vienur reguliavimas išvis netaikomas, kitur jis pakankamai griežtas. MiCA siekis – nustatyti vienodas taisykles visiems rinkos dalyviams ir apsaugoti vartotojų teises. Be to, MiCA rengiamas taip, kad ateityje apimtų ir naujus kriptoproduktus bei paslaugas, kurių šiuo metu rinkoje net nėra.

Europos Komisija pasiūlė sukurti bandomąją tvarką (sandbox), kuri leistų su kriptoturtu susijusių paslaugų kūrėjams eksperimentuoti. Siūlomos nuostatos, leidžiančios tam tikromis sąlygomis nukrypti nuo galiojančio reglamentavimo, kai blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijų naudojimas yra apribotas teisės aktais.

Taip siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos finansinių paslaugų sistema būtų palanki inovacijoms ir netaptų kliūtimi naujoms technologijoms. Juolab kad kitos jurisdikcijos tokius eksperimentus leidžia ir ES nenori atsilikti“, – sako Ieva Bakutienė, „Noewe“ licencijavimo paslaugų vadovė.

Ką reguliuos MiCA?

MiCA reikalavimai bus taikomi trims kriptoturto klasėms.

Elektroninių pinigų požymių turinčioms kriptovaliutoms (e-money tokens), įprastai susietoms su kuria nors viena tradicine valiuta (Tetheris, USD Coin), numatomas griežčiausias reguliavimas. Siekiama, kad kriptovaliutos, kurių vertė stabili, netaptų alternatyva tradiciniams atsiskaitymams ir neišbalansuotų finansinės sistemos.

Reikšmingo stabilaus kriptoturto leidėjai turės laikytis kur kas griežtesnių kapitalo, investuotojų ir kitų Europos bankų priežiūros institucijos keliamų reikalavimų dėl profesionalaus valdymo, interesų konfliktų, investicijų apsaugos, informacijos vartotojams atskleidimo ir kitų.

Vertybinių popierių požymių turinčiam kriptoturtui (asset-referenced tokens) turėtų būti taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir tradicinių fondų, susietų su valiutų krepšeliu, akcijomis, obligacijoms ar žaliavomis, vienetams. Čia daugiau diskusijų tarp reguliatorių ir kriptoturto leidėjų kyla dėl požymių, leidžiančių kriptoturtą priskirti šiai turto klasei.

Galiausiai MiCA reguliavimas apims ir taikomąjį kriptoturtą (utility tokens) – produkto žetonus, išleidžiamus ne finansiniais tikslais (Chainlink, Cardano, Etherium), o siekiant suteikti galimybę naudotis kriptoturto leidėjo kuriama paslauga ar infrastruktūra – t. y. pasinaudoti decentralizuotos finansų platformos galimybėmis.

Lietuva turi privalumų

Kad galėtų teikti šias paslaugas Europos Sąjungoje, kriptoturto leidėjai ir paslaugų teikėjai turės gauti atitinkamos veiklos licenciją bent vienoje ES šalyje narėje – panašiai kaip teikiant kitas finansines paslaugas.

Lietuvos kaip „fintech“ šalies įvaizdis šiuo atveju didelis privalumas, taigi turime galimybę pritraukti tarptautinių šios rinkos dalyvių, kurie jau dabar rengiasi teikti paslaugas Europoje ar perkelti čia savo veiklą iš kitų šalių, pvz., Indijos ar Kinijos, kur reguliavimas yra griežtas.

„Plečiantis kriptorinkai, kyla vis didesnis poreikis užtikrinti sąsajas tarp dviejų finansinių pasaulių – galimybė konvertuoti kriptoturtą į tradicinius, valstybių leidžiamus pinigus (FIAT).

Tai – tam tikras tiltas tarp dar nereguliuojamo kriptoturto sektoriaus ir tradicinio finansų sektoriaus, kur rinkos dalyviams taikomi aiškūs teisiniai reikalavimai. Todėl auga grupė įmonių, užsiimančių kriptoveikla ir kartu siekiančių tradicinių mokėjimo įstaigų ar elektroninių pinigų licencijų, kad galėtų plėtoti savo veiklą.

„Fintech“ sektoriui reguliacinė aplinka Lietuvoje palanki, o šalis labai atvira naujiems rinkos žaidėjams. Tačiau kriptoturto reguliavimas dar nėra taip toli pažengęs – laukiama Europos Komisijos nurodymų, sudėtų į MiCA“, – pastebi I. Bakutienė.

Nuo rinkodaros iki GDPR

Kriptoturto reguliavimo aspektai apima daugybę klausimų, į kuriuos reikės atsakyti, kad neliktų neapibrėžtumų.

Tai ir šalių jurisdikcija, ir pelno apmokestinimo klausimai, ir paslaugų pardavimo bei rinkodaros aspektai.

„Finansų rinkos dalyviams keliami aiškūs reikalavimai, kaip galima reklamuoti paslaugas, kokią informaciją privaloma atskleisti vartotojams, kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą, GDPR laikymąsi, kaip valdyti pinigų plovimo rizikas ir kt.

Viena vertus, kriptoturto sektorius neišvengs tokio pat atidaus žvilgsnio, kaip tradicinio finansų sektoriaus paslaugų teikėjai. Kita vertus, tiesiogiai pritaikyti tų pačių reikalavimų nepavyks dėl decentralizuotų finansų platformų ir blokų grandinių ypatybių.

Tarkim, kas bus atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kai finansinės transakcijos yra decentralizuotos?

Net ir diskusijos su mokesčių administratoriais dėl pajamų traktavimo ir apmokestinimo rodo, kad reikės naujų ir specifinių taisyklių tam, ko iki šiol nebuvo“, – sako Gediminas Laucius, „Noewe“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris.

Daugelį reguliavimo aspektų apims MiCA, tad įmonėms, ketinančioms vystyti su kriptoturtu susijusias paslaugas, būtų naudinga įsigilinti ir pasirengti laukiančiam reguliavimui, kad vėliau netektų iš esmės keisti verslo modelio.

Reguliuotojai leis eksperimentuoti

Finansų rinkos priežiūros taisyklės rengiamos atsižvelgiant į dabartines rinkos aktualijas ir šiuo metu finansų paslaugas reguliuojančiuose teisės aktuose ne visada atsižvelgiama į blokų grandinės technologijas bei kriptoturtą. Tačiau tai neturėtų tapti kliūtimi inovacijoms, net jei šių technologijų naudojimas yra apribotas.

„Siekdama paskatinti inovacijas, Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos kriptoturto rinkos eksperimentams. Įmonės Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, galės išnaudoti visą savo potencialą – pasitikrinti idėjas, paslaugas, inovacijas, nebijodamos teisinių apribojimų.

Priežiūros institucijoms ir teisės aktų leidėjams tai bus galimybė pastebėti reglamentavimo kliūtis ir atitinkamai pritaikyti reguliavimą“, – pastebi G. Laucius.

Žinoma, bandomosios tvarkos nuostatos vis tiek turės užtikrinti finansinį stabilumą ir vartotojų bei investuotojų apsaugą.

Reguliavimas gali paskatinti plėtrą

„Kriptoturto sektorius nebėra Laukiniai Vakarai. Į ateitį žiūrintys rimti rinkos žaidėjai jau dabar ruošiasi teisiniam reguliavimui. Normalu, kad, rinkai pasiekus tokį mastą (vienu metu kriptorinkos kapitalizacija buvo pasiekusi du trilijonus JAV dolerių) ir augant paklausai, atsiranda reguliavimo poreikis.

Tendencijos akivaizdžios – ši sritis bus vis detaliau ir aiškiau reguliuojama ir rinkos dalyviams teks atitikti naujus reikalavimus. Bet teisinis aiškumas leis toliau plėtoti didelio potencialo turinčią kriptoturto rinką“, – sako I. Bakutienė.

Anot jos, aiški teisinė reguliacinė aplinka gali paskatinti kriptoturto rinkos augimą, o daugiausia laimės tie, kurie prie šių reikalavimų prisitaikys anksčiau.

Straipsnis Verslo žiniose.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe