Laimėjimas viešųjų pirkimų srityje: ginčų sprendimo komanda sėkmingai apgynė kliento interesus

2023-05-31

NOEWE viešųjų pirkimų ginčų sprendimo komanda sėkmingai apgynė kliento, byloje dalyvaujančio trečiuoju asmeniu, interesus.

Trečiasis asmuo perkančiosios organizacijos sprendimu buvo paskelbtas viešojo pirkimo konkurso laimėtoju. Antroje vietoje likęs tiekėjas (ieškovas) tokį perkančiosios organizacijos sprendimą skundė, pateikdamas ieškinį teismui. Nors su ieškovo reikalavimais perkančioji organizacija iš pradžių kategoriškai nesutiko, po kelių dienų šios šalys sudarė taikos sutartį. Taikos sutartimi ieškovo reikalavimus perkančioji organizacija besąlygiškai pripažino: įsipareigojo panaikinti sprendimą ir trečiojo asmens pirkimo laimėtoju neskelbti, deklaratyviai pritardama ieškovo pozicijai, neva trečiojo asmens pasiūlymas pirkimo sąlygų neatitinka. Pirmos instancijos teismas tokią ieškovo ir perkančiosios organizacijos taikos sutartį patvirtino.

NOEWE atstovaujamas trečiasis asmuo su minėta nutartimi nesutiko ir pateikė dėl jos atskirąjį skundą. Trečiasis asmuo teigė, kad teismo patvirtinta taikos sutartis prieštarauja viešųjų pirkimų skaidrumo, veiksmingumo principams, be to, grubiai pažeidžia trečiojo asmens interesus. Be to, NOEWE įsitikinimu, toks šalių susitarimas prieštaravo perkančiosios organizacijos pozicijai byloje ir nagrinėjamu atveju apskritai nebuvo aišku, dėl kokių priežasčių ją perkančioji organizacija staiga pakeitė.

Lietuvos apeliacinis teismas skundą tenkino. Teismas konstatavo, kad nepaisant to, jog taikus susitarimas viešųjų pirkimų bylose iš esmės galimas, juo šalys negali susitarti dėl bet kokių jų interesus atitinkančių sąlygų. Apeliacinis teismas taip pat pabrėžė, kad perkančiosios organizacijos teisė persvarstyti savo priimtus sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų įvertinimo yra išimtinė, norint ja pasinaudoti privalo egzistuoti aiškios priežastys. Tuo tarpu šiuo atveju perkančioji organizacija nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių galėtų panaikinti sprendimą dėl trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu ir tuo pačiu kurios sudarytų būtinybę sugrįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją. Teismas atkreipė dėmesį ir į NOEWE akcentuotas aplinkybes, kad taikos sutartyje nurodyta perkančiosios organizacijos pozicija dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikties pirkimo sąlygoms prieštaravo perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose nurodytiems teiginiams, kuriais ji visiškai patvirtino trečiojo asmens tinkamumą. Visos šios aplinkybės, pasak apeliacinės instancijos teismo, pagrindė taikos sutartį patvirtinančios teismo nutarties neteisėtumą. Dėl šių priežasčių apeliacinis teismas sprendė, kad taikos sutartis negalėjo būti patvirtinta, kadangi aiškiai prieštaravo viešųjų pirkimų principams ir imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Pirmos instancijos teismo nutartį Lietuvos apeliacinis teismas panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – tvirtinti taikos sutartį atsisakė. Panaikinus pirmos instancijos teismo nutartį byla buvo grąžinta nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Šis kliento laimėjimas viešųjų pirkimų srityje yra itin reikšmingas. Aptarta apeliacinės instancijos nutartimi buvo užkirstas kelias perkančiosioms organizacijoms ir antroje vietoje likusiems tiekėjams, nesant jokių objektyvių priežasčių, susitarti dėl pirkimo laimėtojo pakeitimo. Maža to, tokia Lietuvos apeliacinio teismo nutartis dar kartą įrodo, jog ginčo šalių teisė užbaigti teisminį procesą taikiai nėra absoliuti – naudojantis šia teise negalima pažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų ir, žinoma, įstatymo nuostatų. Dėl to tokiu būdu NOEWE sėkmingai prisidėjo prie nuoseklesnės ir aiškesnės Lietuvos apeliacinio teismo praktikos nagrinėjamu klausimu plėtojimo.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe