„Noewe“ atitikties akademija. Atitikties profesijos ateitis: didesnė integracija ir orientacija į verslo procesus

2020-01-09

Vos prieš kelerius metus atitiktis (angl. „compliance“) galėjo atrodyti kaip eilinis langelis lentelėje, kurią varnelėmis „atlikta“ turi užpildyti verslas, siekiantis įvykdyti reguliacinius reikalavimus. Tačiau pastaruoju metu atitikties reikšmė smarkiai išaugo, o atitikties pareigūno žodis ir sprendimai įgyja vis didesnį svorį.

Kodėl verslas skiria vis daugiau dėmesio atitikčiai?

Atitikties funkcija istoriškai pirmiausia buvo skirta nustatyti taisykles, kuriomis privalo vadovautis organizacija, siekianti atitikti teisės aktų reikalavimus. „Atitikties procesai buvo laikomi stabdančiais verslą ir sukuriančiais papildomus kaštus“, – teigia „Noewe“ atitikties paslaugų vadovė Monika Narbutaitė.

Šiandien pastebime, kad atitiktis skverbiasi vis gilyn į verslą. Nuo 2020 metų pradžios pinigų plovimo prevencijos reikalavimus privalančių vykdyti subjektų ratas yra dar kartą praplečiamas įtraukiant tarpininkus nekilnojamojo turto nuomos sandoriuose, prekybininkus meno dirbiniais, virtualių valiutų keityklas ir kt. Įmonės, vykdydamos kasdieninę veiklą, turi būti nuolat pasiruošusios finansų įstaigoms pateikti kliento pažinimo informaciją ar sandorius pagrindžiančius dokumentus. Be to, praėjusiais metais nuvilnijo duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo banga, skirtos ir pirmosios baudos, o nagrinėjant konkurencijos teisės pažeidimus teismuose buvo sukurti pirmieji precedentai asmeninei vadovų atsakomybei taikyti.

Kur link juda pasaulis?

Įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui, ateityje verslas dar dažniau gali susidurti su neatitikties rizikomis ne tik „iš išorės“ (priežiūros institucijų patikrinimai, klientų ar konkurentų skundai), bet ir „iš vidaus“. Darbuotojai, žinantys apie įmonėje daromus pažeidimus ar net patys prie jų prisidėję, yra skatinami apie tai pranešti ir ne tik išvengti atsakomybės, bet ir gauti premiją, skaičiuojamą nuo verslui pritaikytų baudų.

„Potencialiai bet koks padarytas pažeidimas, nepaisant ribotų priežiūros institucijų resursų ar aktyvumo, gali būti žymiai greičiau nustatytas nei anksčiau. Į atitiktį nebegalima žvelgti izoliuotai, t. y. kaip į vienos ar kelių pasirinktų sričių reikalavimų laikymąsi, o verslo subjektams kyla būtinybė įdiegti visapusišką bei integruotą atitikties užtikrinimo programą, kurios pagalba būtų nustatyti ir ištaisyti teisės aktų pažeidimai organizacijos viduje bei imtasi kitų rizikos mažinimo priemonių – pavyzdžiui, pirmajam iš kartelio dalyvių pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti prašymą atleisti nuo baudos“, – komentuoja „Noewe“ teisės paslaugų vadovas Vytautas Vičius.

Pasauliniu mastu yra pastebima, kad į atitikties valdymo programas organizacijose vis dažniau įtraukiamos ne tik jau tradicinėmis tapusios pinigų plovimo prevencija, konkurencijos teisė ar asmens duomenų apsauga, bet ir tokios sritys kaip interesų konfliktų valdymas, sankcijų ir eksporto stebėsena, antikorupcinių priemonių įgyvendinimas, aplinkosaugos atitiktis ar žmogaus teisių užtikrinimas. „Stipri atitikties kultūra, nustatanti universalius principus remiantis gerąja praktika – tai raktas bet kuriai organizacijai ne tik į iš anksto numatytų, bet ir naujų atsirandančių neatitikties rizikų valdymą“, – sako „Noewe“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris Gediminas Laucius.

Vis labiau suprantama ir tai, kad vienodai visos įmonės lygiu taikomos atitikties taisyklės gali padėti išvengti ne tik nesusipratimų, kai už skirtingas sritis atsakingi atitikties pareigūnai iš verslo padaliniuose dirbančių kolegų po kelis kartus prašo tos pačios informacijos ar išleidžia viena kitai prieštaraujančias instrukcijas, bet ir gali padidinti veiklos efektyvumą bei užtikrinti didesnį suderinamumą su konkretaus verslo poreikiais.

Pasitelkiant naujausias technologijas duomenų analizės srityje galima efektyviai vykdyti atitikties stebėseną, taip pat technologiniai sprendimai sukuria galimybes kurti inovatyvias komunikacijos bei mokymų programas. Visgi verta atsiminti, kad esminius sprendimus kuriant atitikties programą bei kultūrą turi priimti profesionali specialistų komanda, sugebanti prisitaikyti ne tik prie besikeičiančio reguliavimo, bet ir verslo poreikių.

Kokios savybės bus reikalingos ateities atitikties pareigūnams?

Keičiantis atitikties procesams, keičiasi atitikties pareigūnų vaidmuo organizacijose bei jiems keliami reikalavimai. Šiuo metu nebepakanka gerai išmanyti kelių specifinių teisės sričių reikalavimus ir gebėti parengti vidines tvarkas. Tikimasi, kad kompetentinga komanda padės paversti atitiktį konkurenciniu pranašumu, padedančiu verslui priimti teisingus sprendimus.

Norėdamas sukurti ir palaikyti visapusiškos atitikties programos veikimą organizacijoje ateities atitikties pareigūnas privalės:

 • Turėti kompleksinių žinių aktualiose teisės ir susijusių verslo procesų srityse (nuo pinigų plovimo prevencijos, asmens duomenų apsaugos iki konkurencijos teisės ar net žmogaus teisių apsaugos);
 • Gebėti organizacijoje galiojančias taisykles taikyti praktiškai bei įtikinti visą kolektyvą dėl jų būtinumo;
 • Mokėti tinkamai komunikuoti bei palaikyti draugiškus ir dalykiškus santykius su kitais verslo padaliniais;
 • Sugebėti atskirti esmines organizacijos veiklos rizikas ir jų valdymui sutelkti reikiamus resursus;
 • Turėti kompetencijas vesti mokymus ir taikyti kitas darbuotojų supažindinimo su galiojančiais reikalavimais priemones.

Tokie gebėjimai turėtų padėti ne tik paprasčiau spręsti kasdienius organizacijos veiklos klausimus, bet ir panaikinti šiuo metu dar dažniai sutinkamą priešpriešą tarp atitikties pareigūnų ir kitų darbuotojų (vadybininkų, pardavėjų ir pan.), kuriems atitikties taisyklių laikymasis atrodo kaip niekam nereikalingas formalumas, trukdantis jiems siekti iškeltų tikslų.

Siekdama pristatyti aktualiausias atitikties pareigūnų veiklos tendencijas ir norėdama padėti sustiprinti žinias, reikalingas užtikrinti efektyvius atitikties procesus versle, „Noewe“ kartu su Verslo žiniomis organizuoja praktinius Atitikties akademijos mokymus, kurie vyks vasario 25, kovo 3, 10 ir 17 dienomis.

Mokymuose sužinosite:

 • Atitikties pareigūno misija dabar ir vaidmuo ateityje;
 • Naujas pranešėjų apsaugos reglamentavimas;
 • Esminiai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos (PPTF) sistemos elementai, padidintos PPTF rizikos atvejai bei schemos;
 • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas praktikoje ir pagrindiniai atitikties programos įgyvendinimo organizacijose principai;
 • Konkurencijos teisės taisyklių turinys, atitikties programos svarba ir geroji jos įdiegimo praktika.

Registruotis kviečiame verslodirbtuves.vz.lt. Užklausas ir klausimus pranešėjams jau dabar galite siųsti el. paštu info@noewe.eu.

Plačiau: čia.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe