Lietuvos įmonės įpareigotos atlikti metinę inventorizaciją, suderintą su Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės teisės aktais.

2024-04-23

Šis procesas turi dvejopą paskirtį: vykdyti teisines prievoles ir užtikrinti tikslų finansinį vaizdą bei efektyvų turto valdymą. Kasmetinės inventorizacijos metu turtas ir įsipareigojimai tikrinami, klasifikuojami ir vertinami, o rezultatai atsispindi finansinėse ataskaitose. Pirmiausia atsižvelgiama į mokesčių aspektus, nes jie gali turėti įtakos mokesčių apskaitai ir vertinimo tikslumui. Investuoti laiko į šį procesą yra labai svarbu siekiant užtikrinti tikslią finansinę informaciją ir sumažinti galimas teisines ir mokestines pasekmes.

Žinutę parengė Eimutis Kiltinavičius, NORDGAIN (NOEWE grupės finansų ir apskaitos bendrovė) komandos vadovas

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe