LTVA profesinis seminaras

2022-12-09

Lietuvos Turto Vertintojų Asociacijos (LTVA) nuotoliniame profesiniame seminare „Aktualijos ir pokyčiai vertinimo veikloje“ advokatas Jonas Platelis skaitė pranešimą apie Nekilnojamojo turto pirkimo sutarčių ginčus ir jų pasekmes.

Advokatas išskyrė aspektus apie turto vertintojų atsakomybes prieš trečiuosius asmenis ir pristatė formuojamą teismų praktiką:

turto vertintojas už teikiamą paslaugą atsako ne tik prieš šalį, kurios užsakymu atliekamas vertinimas, bet ir prieš trečiuosius asmenis, kurie priima sprendimus remdamiesi parengta turto vertinimo ataskaita.

Tokiais asmenimis gali būti kredito įstaigos sprendžiančios dėl paskolų išdavimo ir besiremiančios turto vertinimo ataskaitomis.

Tema: Nekilnojamasis turtas

Data: Gruodžio 9, 2022

Vieta: Nuotolinis renginys (Zoom platforma)

Organizatoriai/pranešėjai: Jonas Platelis

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe