Neišmoktos pamokos: BDAR. pamoka NR.3

2022-11-09

Situacija: dirbu B2B (verslas-verslui) sektoriuje. Greta darbo su esamais klientais, aktyviai ieškau ir naujų verslo klientų. Tokiam B2B verslui:

a) asmens duomenų tvarkymo klausimai nėra aktualūs, nes verslas dirba tik su juridiniais asmenimis ir asmens duomenų netvarko. Atitinkamai, į potencialius naujus verslo klientus galima kreiptis (pvz., juk viešai yra nurodyti telefonas ir el. paštas) ir siūlyti savo prekes/paslaugas be jokių apribojimų ar išankstinių sąlygų (sutikimų gavimo ar pan.).

O GALBŪT:

b) su esamais klientais (juridiniais asmenimis) susiję asmens duomenų tvarkymo klausimai, greičiausiai, bus aktualūs. Nors B2B verslas dirba su juridiniais asmenimis, tvarko ir fizinių asmenų (pvz., kliento darbuotojų, atstovų) asmens duomenis. Prieš kreipiantis į potencialius naujus verslo klientus (pvz., netgi viešai nurodytu telefonu ar el. paštu) ir siūlant savo prekes/paslaugas, reikia įsitikinti, kad yra laikomasi tiesioginei rinkodarai keliamų sąlygų (pvz., yra gauti sutikimai).

Dar viena dažnai pasitaikanti klaida: manoma, kad dirbant su verslo klientais, nėra tvarkomi asmens duomenys (juk asmens duomenys – fizinių asmenų duomenys). Kadangi BDAR tiesiogiai nurodo, kad jis „neapimama juridinių asmenų <…> duomenų, įskaitant <…> kontaktinius duomenis, tvarkymo“, lengvai padaroma išvada, kad nėra poreikio „tvarkytis“ BDAR klausimų, nes jis čia netaikomas.

Tokiu pačiu principu daroma išvada ir apie tiesioginę rinkodarą (pvz., savo prekių ir paslaugų siūlymą) juridinių asmenų atžvilgiu – BDAR netaikomas. Vadinasi, nėra apribojimų tokią rinkodarą vykdyti.

Vis tik, tokios išvados nėra teisingos.

Pamoka. Ko nepamiršti dirbant B2B sektoriuje su esamais ir būsimais klientais?

 • Nors tiesioginis klientas – juridinis asmuo, greičiausiai tvarkote ir kitų susijusių fizinių asmenų duomenis. Pvz.: kliento (juridinio asmens) atstovai, sutartyse nurodyti kontaktiniai asmenys, kiti darbuotojai. Tai tik kelios duomenų subjektų kategorijos, kurių asmens duomenis galimai tvarko B2B sektoriaus verslas.

Atitinkamai, tokių duomenų atžvilgiu BDAR yra taikomas. Todėl reikalinga informaciją apie juos nurodyti duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, papildyti sutartis su klientais / privatumo politiką dėl tokių asmens duomenų tvarkymo, bei vykdyti kitas iš BDAR kylančias pareigas.

 • Tiesioginei rinkodarai juridinių asmenų atžvilgiu taikomas ne tik BDARPadarius išvadą, kad BDAR netaikomas (nors, tais atvejais, kai el. pašte naudojami, pvz., kliento darbuotoją identifikuojantys duomenys, gali būti taikomas ir BDAR), pamirštamas LR elektroninių ryšių įstatymas. Jis numato, kad norint naudoti potencialių klientų, pavyzdžiui, el. paštą ar telefoną, tiesioginės rinkodaros tikslais yra būtinas išankstinis sutikimas. Šis reikalavimas taikomas ir juridinių asmenų atžvilgiu, net ir naudojant bendro pobūdžio el. pašto adresą, tokį kaip vilnius@primus.legal. Tad bet koks susisiekimas su juridiniu asmeniu šiuo tikslu pirmą kartą, pvz., el. paštu ar telefonu („šaltieji skambučiai“), yra negalimas be išankstinio sutikimo.

Bet kuriuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, reikia saugoti įrodymus, kad jis gautas prieš susisiekiant su asmeniu tiesioginės rinkodaros tikslais. Atminkite, kad sutikimą, duotą žodžiu, gali būti sunku įrodyti.

 • Duomenų paskelbimas viešai nereiškia sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Dažnas argumentas, norint įrodyti, kad reklaminis pranešimas buvo išsiųstas teisėtai, yra tai, kad naudoti kontaktiniai duomenys buvo juridinio asmens paskelbti viešai (pvz., jo interneto svetainėje).

Visgi, toks duomenų paskelbimas savaime nereiškia leidimo minėtus duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Teismai aiškina, kad kontaktinių duomenų paskelbimas internete, visų pirma, yra sietinas su kreipimusi į tokį subjektą jo vykdomos ūkinės veiklos klausimais, t. y. siekiant gauti jo teikiamas paslaugas ar prekes ir pan.

Minėtas reguliavimas verčia verslą ieškoti kitokių sprendimų klientų paieškai (kurie leistų kontaktinius duomenis ir, atitinkamai, sutikimą gauti iš paties asmens) arba priimti sprendimą prisiimti tokio reguliavimo pažeidimo keliamas rizikas.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe