Noewe komanda sėkmingai įgyvendino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsultavimo duomenų valdymo klausimais projektą

2024-02-26

NOEWE valdymo konsultacijų komanda sėkmingai įgyvendino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konsultavimo duomenų valdymo klausimais projektą, kurio apimtyje parengėme institucijos duomenų valdymo standartą, apibrėžiantį esminius tikslus, roles, atsakomybes organizacijoje, bei atitinkamus veiklos stebėjimo rodiklius penkerių metų periodui.

Projekto apimtyje, atlikome esamos duomenų valdymo procesų analizę, įvertinome duomenų valdymo organizacijoje brandą (pagal CMMI DMM modelį), pateikėme rekomendacijas duomenų valdymo brandos didinimui, apimančias organizacinius (duomenų valdysenos skyriaus steigimą, atsakomybių tarp veiklos ir naujai steigiamo skyriaus pasidalinimą) bei informacinių išteklių (į duomenų centriškumą orientuotų sprendimų diegimą) srities pokyčius.

Projekto komanda NOEWE grupės valdymo konsultacijų paslaugų ekspertai:

Ignas Aničas, asocijuotas partneris

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe