Finansų valdymo paslaugos

Noewe
Apskaita

NOEWE grupės apskaitos profesionalų komanda NORDGAIN atlieka tiek visos įmonės, tiek atskirų jos veiklos sričių ar padalinių finansų analizę, kurios pagrindu pateikiamos išvados ir rekomendacijos, leidžiančios optimizuoti plėtojamą verslą ir pasiekti įmonės vadovų keliamus tikslus.

Finansų valdymas yra itin svarbus įmonės kontrolės įrankis, suteikiantis galimybę pamatyti objektyvų, sistemingą ir visapusišką įmonės veiklos rezultatą.

Noewe
Apskaita
Pagrindiniai finansų valdymo tikslai yra:
 • Nustatyti, ar įmonės veikloje yra laikomasi visų įstatyminių reikalavimų
 • Identifikuoti veiksnius, keliančius grėsmę įmonės veiklai ir pateikti rekomendacijas, kaip tokias rizikas efektyviai valdyti
 • Sukurti arba patikrinti esančias valdymo ataskaitas
 • Įvertinti, kaip įmonėje veikia vidaus kontrolės sistemos modelis ir pateikti rekomendacijas, kaip jį būtų galima tobulinti
 • Ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais įvertinti įmonės veiklos planų įvykdymą
 • Išanalizuoti įmonės valdymo mechanizmus ir pasiūlyti jų tobulinimo būdus
 • Ištirti, kiek įmonės veikla yra orientuota į pageidaujamus rezultatus, pateikti rekomendacijas, leidžiančias įmonės viduje formuoti aukštų veiklos rezultatų kultūrą ir laikytis verslo etikos reikalavimų
 • Esant poreikiui galima atlikti vidaus audito paslaugą
 • Finansų valdymo ataskaitų rengimas
 • Sąnaudų mažinimas optimizuojant verslo procesus
 • Biudžeto valdymas
 • Įmonių veiklos finansinių rodiklių analizė
 • Konsultacijos, kaip valdyti apyvartinį kapitalą
 • Konsultacijos įmonių įsigijimo, susijungimo ir reorganizavimo / atskyrimo klausimais

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe