Vidaus auditas

Noewe
Apskaita

Vidaus auditas svarbus kiekvienai įmonei, efektyvinančiai savo veiklą, norinčiai optimaliai panaudoti lėšas ir numatyti galimas rizikas. Taigi pagrindinis vidaus audito tikslas – išanalizuoti ir pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima tobulinti visos įmonės ar atskiro jos padalinio veiklą, kokie būdai leistų išvengti finansinių nuostolių, kokia turėtų būti įmonės vidaus kontrolės sistema.

Mūsų ekspertai, kaip nepriklausomi ir objektyvūs veiklos procesų vertintojai, padės Jūsų įmonei atlikti vidaus auditą, kad galėtumėte nešališkai pažvelgti į savo veiklą ir laiku pastebėti ne tik esamas, bet ir galimas rizikas, neigiamai veikiančias darbo procesus ir trukdančias organizacijos plėtrai.

Rizikos ir teisinės aplinkos analizė

Vidaus audito metodikos ir procesų sukūrimas

Vidaus audito atlikimas

Konsultacijos vidaus audito klausimais

Noewe
Apskaita

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe