Įmonių ir fondų administravimas

Noewe
Įmonių valdymas ir administravimas

Daugybė klientų patiki mums visus įmonės ir fondų administravimo klausimus. Perdavę įmonės ir fondo administravimo funkcijas mums, Jūs galite sutelkti dėmesį į tai, ką darote geriausiai ir rūpintis verslo plėtra.

Fondo pajamų, sąnaudų kaupimo ir vertybinių popierių kainų apskaičiavimas dabartine rinkos verte

Finansinių ataskaitų rengimas, bendradarbiavimas su auditoriais ir ataskaitų teikimas

Banko sąskaitų atidarymas ir administravimas

Ataskaitų akcininkams / investuotojams rengimas ir išmokėtinų dividendų apskaičiavimas

Apskaitos vedimas, finansinių ataskaitų ir įrašų tvarkymas bei registravimas

Ataskaitų rengimas ir pateikimas vietos priežiūros institucijoms

Atitikties paslaugos, stebėsena įgyvendinant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus ir pranešimų, ataskaitų teikimas

Likvidavimo procedūrų koordinavimas ir priežiūra

Noewe
Įmonių valdymas ir administravimas

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe