Veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams

Noewe
Įmonių valdymas ir administravimas

Verslo vykdomos veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams kelia vis daugiau iššūkių. Kompleksinio įsigilinimo reikalaujanti reguliavimo aplinka bei pokyčiai įstatyminėje bazėje sudaro palankias prielaidas įmonių klaidoms, kurios gali atnešti finansinių nuostolių bei lemti reputacijos krizę.

Patyrę NOEWE grupės ekspertai įdėmiai seka naujausius teisės aktus, direktyvas bei pokyčius informacijos registravimo ir dokumentų pateikimo sistemose, todėl gali pasiūlyti efektyviausius sprendimus skirtingą veiklą vykdantiems verslo subjektams. Mūsų specialistai randa ekonomiškai efektyvius sprendimus, kurie suvaldo rizikas bei užtikrina atitiktį pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos, BDAR ir konkurencijos teisės aktų reikalavimams.

Pinigų plovimo prevencija tampa prioritetine sritimi visoje ES zonoje, todėl vis aktualesnės NOEWE paslaugos, susijusios su įmonių finansinių operacijų atitiktimi terorizmo finansavimo ir pinigų plovimo prevencijos įstatymui. Tarptautinės finansinės operacijos bus saugesnės, užtikrinus kvalifikuotą prekybos sandorių kontrahentų patikrą bei įvertinus jų atitiktį pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimams. Mūsų ekspertų komanda taip pat pasiruošusi konsultuoti bei suteikti paslaugas, susijusias su mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) bei finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID) nuostatomis.

Įmonėms ar įmonių grupėms, vykdančioms projektus su reguliuojamose rinkose veikiančiais subjektais, parengiame galutinių naudos gavėjų bylas „Pažink savo klientą“ ( Know Your Customer). Tarptautinę veiklą vystančius klientus konsultuojame įvairiais tarptautinių sutarčių teisės normų laikymosi ir direktyvų (AMLD, ATAD, BEPS, GAAR, CFC) reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

Įsigaliojusi prievolė pateikti galutinių naudos gavėjų (Ultimate Beneficial Owner – UBO) informaciją Registrų centro posistemėje JANGIS kelia rimtų iššūkių ne vienai įmonei. NOEWE ekspertų komanda yra įsigilinusi į  galutinių naudos gavėjų registrą reguliuojančią teisinę bazę, todėl gali užtikrinti informacijos registravimą bei dokumentų pateikimą ir išvengti rizikos, kad nepateikus tikslių duomenų bus apribotos bankų paslaugos.

Plačiau apie tai galite rasti čia.

Noewe
Įmonių valdymas ir administravimas
Teikiamos paslaugos
 • Paslaugos, susijusios su atitiktimi pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimams
 • Paslaugos, susijusios su atitiktimi mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) nuostatoms
 • Paslaugos, susijusios su atitiktimi finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID) nuostatoms
 • Paslaugos, susijusios su atitiktimi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatoms
 • Teisinės atitikties įvertinimo paslaugos konkurencijos teisės srityje
 • Tarptautinės prekybos sandorių kontrahentų patikros paslaugos, susijusios su atitiktimi pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimams
 • Įmonės ar įmonių grupės bei galutinių naudos gavėjų bylos parengimas „Pažink savo klientą“ ( Know Your Custumer) procedūros tikslais banko sąskaitos atidarymui ar darbui su subjektais, veikiančiais reguliuojamose rinkose
 • Konsultavimas tarptautinių sutarčių teisės normų laikymosi ir direktyvų (AMLD, ATAD, BEPS, GAAR, CFC) reikalavimų įgyvendinimo klausimais
 • Pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos, BDAR ir konkurencijos teisės aktų reikalavimų laikymosi audito, rizikos vertinimo bei vidaus tvarkų / politikos rengimo paslaugos
 • Galutinių naudos gavėjų (Ultimate Beneficial Owner – UBO) informacijos registravimas bei dokumentų pateikimas Registrų centro posistemėje JANGIS

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe