Bankų ir finansų teisė. Projektų finansavimas

Noewe
Noewe Legal

Mūsų bankų ir finansų teisės paslaugos yra skirtos užtikrinti, kad visi bet kurio finansų rinkos dalyvio poreikiai būtų patenkinti vieno langelio principu per visą jo veiklos ciklą: nuo pasiruošimo licencijos gavimui iki faktinės veiklos vykdymo gavus licenciją. Istoriškai susiklostė, kad grupės įmonėms nuosavybės teise priklausė tam tikri finansų rinkos dalyviai, todėl dėl galimybės tiesiogiai dalyvauti finansų rinkos subjektų veikloje, mūsų komanda yra įgijusi išskirtines žinias įvairių finansinių produktų klausimais, įskaitant ir patirtį formuojant finansinių sandorių struktūrą, kuriant ir palaikant įvairius bankinius, finansų ir investicinius produktus pasauliniu mastu.

Išskirtinai bankų ir finansų sektoriuje besispecializuojantys komandos profesionalai yra pasiekę puikių rezultatų įgyvendinant licencijavimo projektus, susijusius su „Fintech“ įmonėmis (EPĮ, MĮ, P2P, sutelktinio finansavimo, specializuotų bankų srityse ir kt.), kolektyvinio investavimo subjektais (investiciniais fondais, valdymo įmonėmis ir kt.) ir konkrečiam klientui pritaikytais netradiciniais sprendimais pritraukti finansavimą alternatyviomis priemonėmis, pasitelkiant kapitalo rinkos instrumentus (t.y. išleidžiant obligacijas, platinant investicinius vienetus, organizuojant IPO).

Esame sukaupę išskirtinės patirties konsultuojant finansų įstaigas kompleksiniais reguliavimo ir pinigų plovimo prevencijos projektų klausimais, įskaitant pagalbą organizuojant veiksmingas vidaus kontrolės priemones, įgyvendinant rizikos vertinimą ir atliekant AML auditus. Mūsų komanda reguliariai rengia specialiai klientų veiklos specifikai orientuotus pinigų plovimo prevencijos bei reguliacinės atitikties mokymus. Nuolat stebime teisinio reguliavimo aplinką ir palaikome glaudžius ryšius su priežiūros institucijomis, o tai leidžia garantuoti, kad mūsų klientų sutartiniai ir veiklos dokumentai visada atitiktų naujausius reikalavimus ir kiekvieno verslo specifinius poreikius.

Noewe
Noewe Legal
Svarbiausi projektai

Nuo pat kontoros įkūrimo 2010 metais bankininkystės ir finansų teisė yra viena pagrindinių kontoros specializacijos sričių. Per daugelį metų komanda yra sukaupusi didelę patirtį konsultuodami klientus įvairių finansavimo sandorių struktūros klausimais, atstovaudami klientams (finansų įstaigoms) licencijavimo procedūrose bei spręsdami kasdienes tokių subjektų veikloje kylančias problemas.

NOEWE LEGAL bankininkystės ir finansų teisės komanda – absoliutūs maksimalistai, kuriems nėra neįgyvendinamų užduočių. Neretai kompleksinio požiūrio reikalaujantys klausimai jiems – tik dar vienas kasdienis iššūkis. Dėl greito orientavimosi situacijose bei profesionalių įžvalgų, bankininkystės ir finansų teisės grupė yra itin vertinama klientų, kuriems rūpi jų verslo sėkmė.

NOEWE LEGAL komanda teikia įvairaus pobūdžio konsultacijas kredito įstaigoms ir jų filialams, veikiantiems Lietuvoje: nuo veiklos atitikties taikytinų teisės aktų reikalavimams iki kredito įstaigų vidaus procedūrų rengimo, suderinimo ar keitimo.

 • Konsultacijos dėl specializuoto banko steigimo ir licencijavimo Lietuvoje (Admirals Markets AS, PROFIREAL Group SE).
 • Konsultacijos „Nasdaq Vilnius“ rengiant prospekto bei susijusių dokumentų šablonus potencialiems obligacijų emitentams reguliuojamoje rinkoje Baltijos šalyse.
 • Konsultacijos vienam didžiausių viešbučių tinklų pasaulyje „Accor Group“ klientui nekilnojamojo turto įsigijimo ir vystymo klausimais.
 • Teisinė pagalba SBA koncernui derybose dėl skėtinio faktoringo sutarties su SEB banku.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe