Rizikų valdymas – tai struktūrizuotas požiūris į neapibrėžtumo valdymą vertinant rizikas, kuriant jų valdymo strategijas ir mažinant poveikį. Lietuvos bankas akcentuoja, kad finansų sektoriuje veikiantys subjektai turi užtikrinti nuolatinį ir nenutrūkstamą rizikų valdymo procesą savo veikloje. Viena iš rizikų valdymo priemonių – finansų rinkos dalyvio veiklos auditas – tai kasmetinis pasitikrinimas, ar organizacijoje vis dar tvarka. Atlikdami veiklos auditą, mes galime padėti nustatyti Jūsų organizacijos rizikas, padėti jas suvaldyti ar sumažinti poveikį ir taip užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Kita svarbi rizikų valdymo finansų rinkos dalyvio veikloje priemonė – vidaus audito funkcijos įdiegimas. Mes galime Jums padėti sukurti vidaus audito funkciją arba perimti jos vykdymą.

Noewe
Atitiktis teisės aktų reikalavimams bei kiti klausimai po licencijos išdavimo
Paslaugos

Finansų rinkos dalyvio veiklos auditas:

 • Finansų rinkos dalyvio strateginio valdymo įvertinimas
 • Finansų rinkos dalyvio veiklos funkcijų įvertinimas galiojančių teisės aktų kontekste
 • Finansų rinkos dalyvio vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
 • Pagalba kuriant procesus ir vidaus kontrolę, siekiant optimizuoti veiklą ir užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams

Finansų rinkos dalyvio vidaus auditas:

 • Pagalba kuriant vidaus audito funkciją, siekiant užtikrinti atitiktį išorės reikalavimams
 • Perduotos vidaus audito funkcijos (outsourcing) vykdymas pagal Lietuvos banko reikalvimus

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe