Duomenų apsauga

Noewe
Noewe Legal

Sertifikuoti Noewe Legal komandos duomenų apsaugos profesionalai (CIPP/E) konsultuoja Lietuvos ir užsienio klientus visais su duomenų apsauga bei privatumu susijusiais klausimais.

Padedame klientams nuosekliai įdiegti duomenų apsaugos principus organizacijoje, kuruojame procesus nuo pat projekto pradžios iki įgyvendinimo etapo pabaigos.

Teikiame teisinę pagalbą ir vienkartiniais klausimais ar įgyvendinant konkrečius projektus.

Technologijos vystosi kosminiu greičiu ir verslai atranda vis daugiau galimybių bei būdų panaudoti duomenis (įskaitant asmens duomenis). Neatsilieka ir reguliavimas, daugėja kompetentingų institucijų išaiškinimų, teismų sprendimų ir kt. Noewe Legal komanda džiaugiasi galėdama prisidėti prie inovatyvių klientų projektų, užtikrinti klientų verslų atitiktį besivystantiems BDAR ir kitiems duomenų apsaugos reikalavimams.

Duomenų apsaugos klausimai yra aktualūs ir apie juos klientai turi pagalvoti kone kiekviename projekte. Todėl Noewe Legal duomenų apsaugos specialistai bendradarbiauja ir dalyvauja kitų kontoros praktikos grupių veikloje (įgyvendinant su nekilnojamuoju turtu, finansais, darbo teise ir kitomis sritimis susijusius projektus), užtikrinant jų atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams.

Teisinės paslaugos:

 • duomenų apsaugos atitikties audito atlikimas;
 • pagalba atliekant duomenų inventorizaciją (angl. data mapping);
 • poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
 • vidinės su duomenų apsauga susijusios dokumentacijos parengimas (duomenų tvarkymo taisyklės/politika, duomenų tvarkymo veiklos įrašai, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos, reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus procedūros ir kiti dokumentai);
 • tinklapių (įskaitant e-commerce) įvertinimas iš duomenų apsaugos atitikties perspektyvos ir atitinkamų dokumentų parengimas (privatumo politikos ir kt.);
 • darbuotojų ir kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimų sprendimas ir atitikties įgyvendinimas;
 • privatumo pranešimų ar sutikimų įvairiems projektams, aplikacijoms ar sprendimams parengimas;
 • pagalbą tinkamai įforminant santykius (sutartis) su paslaugų teikėjais (duomenų gavėjais, duomenų tvarkytojais) ir kitais duomenų tvarkyme dalyvaujančiais subjektais;
 • konsultuojame dėl įmonių grupės vykdomo duomenų dalijimosi grupės viduje;
 • mokymai kolektyvui duomenų apsaugos temomis;
 • atstovaujame santykiuose su priežiūros institucijomis (įskaitant VDAI) bei teismais.
Noewe
Noewe Legal
Pagrindiniai projektai
 • Noewe Legal padėjo klientui – sveikatos ir grožio prekių didmeninės prekybos įmonei – įgyvendinti BDAR reikalavimus organizacijoje nuo pat pirminių duomenų inventorizacijos veiksmų, iki duomenų tvarkymo atitikties įvertinimo, dokumentų parengimo bei mokymų kolektyvui.
 • Mūsų komanda teikia teisines paslaugas IT paslaugų įmonei: užtikrina kliento vystomo IT produkto atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams, rengia standartines duomenų tvarkymo sąlygas produkto naudotojams, dalyvauja derybose su produkto naudotojais dėl specialių sutarčių sąlygų.
 • Noewe Legal teikia teisines paslaugas klientui – IT paslaugų įmonių grupei – įgyvendinant BDAR reikalavimus organizacijoje visos grupės mastu.
 • Konsultavome sveikatos priežiūros paslaugų startuolį (startup) dėl jo vystomos platformos ir joje tvarkomų specialių kategorijų (sveikatos) asmens duomenų atitikties duomenų apsaugos reikalavimams, parengė esminę su tuo susijusią vidinę įmonės ir platformos dokumentaciją.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe