Įmonių teisė

Noewe
Noewe Legal

Noewe Legal įmonių teisės praktikos srities komanda padeda privataus ir viešojo sektoriaus subjektams:

 • sukurti veiksmingus jų valdysenos modelius, skirtus identifikuoti bei optimizuoti versle iškylančias rizikas,
 • užtikrinti efektyvias įmonių veiklos operacijas,
 • rasti sprendimus, orientuotus į verslo strateginę plėtrą bei potencialių ginčų prevenciją.

Skiriame ypatingą dėmesį kiekvieno kliento poreikiams bei jo verslo specifikai: esame teisiniai patarėjai kasdieninėje verslo veikloje, padedame surasti klientams individualius sprendimus dėl efektyviausių jų verslų valdysenos, struktūrizavimo, finansavimo bei plėtros modelių. Kartu su klientu įgyvendiname pasirinktus modelius, varijuodami bei kompleksiškai taikydami tinkamiausius teisinius instrumentus ir procesus (tokius kaip įmonių bei jų grupių reorganizavimas, pertvarkymas, įmonių steigimas, kapitalo didinimas ar mažinimas, konvertuojamųjų obligacijų išleidimas, konvertuojamųjų paskolų, akcininkų sutartys ir kt.).

Teisinės paslaugos:

 • įvairių juridinių asmenų steigimas, likvidavimas;
 • įmonių ir/ar jų grupių reorganizavimas, pertvarkymas;
 • įmonių finansavimo sandoriai ir su tuo susijusios teisinės paslaugos (įmonių kapitalo pokyčių įgyvendinimas, kt.);
 • įmonių veiklos teisinis patikrinimas;
 • konsultacijos dėl įmonės veiklos atitikties;
 • įvairių sutarčių, reikalingų kasdieninėje įmonių veikloje, rengimas (pirkimo – pardavimo, paskolos, nuomos, dovanojimo, panaudos, komiso, vežimo, paslaugų teikimo, rangos, distribucijos, jungtinės veiklos), konsultacijos dėl jų vykdymo;
 • įvairių konsultacijų, susijusių su įmonių valdysena, teikimas;
 • dokumentų, reikalingų tinkamai įforminti įmonių organų sprendimus, rengimas;
 • tvarkų bei taisyklių, susijusių su įmonių valdymo organų narių darbo apmokėjimu, darbo tvarkos organizavimu, rengimas;
 • teisinės paslaugos, susijusios su įmonių valdymo organų sudarymu, panaikinimu, o taip pat tokių valdymo organų narių išrinkimu ar atšaukimu;
 • atstovavimas klientams derybose su potencialiais verslo partneriais;
 • atstovavimas klientams derybose, vykstančiose tarp įmonės akcininkų, bei akcininkų sutarčių rengimas;
 • atstovavimas klientams institucijose visais jų veiklos klausimais (dėl licencijų gavimo, patikrinimų, pan.).
Noewe
Noewe Legal
Major projects
 • Ilgalaikis bendradarbiavimas ir kasdieninių konsultacijų teikimas klientui – sveikatos ir grožio prekių didmeninės prekybos įmonei – įvairiais su įmonės valdysena (įmonės organų sprendimų, valdymo organų narių rinkimo bei atšaukimo, ūkinės veiklos sutarčių rengimo klausimais) bei krizių, sukeltų pasaulinių įvykių, valdymo klausimais.
 • Mūsų klientui – vienai iš Vidurio ir Rytų Europos regione pirmaujančių draudimo brokerių kompanijų – turint tikslą optimizuoti jam Lietuvoje priklausančių draudimo brokerių bendrovių veiklas bei valdymą, atlikome tokių bendrovių reorganizavimą (prijungimo būdu) ir teikėme teisines paslaugas viso reorganizavimo proceso metu (nuo individualių pasiūlymų bei sprendimų, kaip optimizuoti bendrovių valdyseną ir veiklas, sandorio struktūrizavimo iki reorganizavimo užbaigimo).
 • Sėkmingai įgyvendinome itin sudėtingo tarpvalstybinio jungimo etapus. Atstovavome kliento – plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio prekybos bei paslaugų įmonė, veikusi visose Baltijos šalyse bei priklausiusi vienai įmonių grupei – interesams valstybinėse įstaigose bei institucijose. Rengėme visą, su tokiu jungimu susijusią dokumentaciją, konsultavome klientą bei padėjome sėkmingai išspręsti visus su tokiu jungimu susijusius mokesčių, darbo santykių, reguliacinius, ir kt. klausimus. Projektas reikalavo gilių įmonių teisės ekspertinių žinių ir įsitraukimo visuose etapuose.
 • Teikiame kompleksiškas (įvairių įmonės teisės teisinių institutų išmanymo reikalaujančias) teisines paslaugas klientui – vienai inovatyviausių ir didžiausių statybinių medžiagų gamybos įmonių grupei Europoje – sudėtiniuose struktūros pertvarkymo bei valdysenos optimizavimo, reorganizavimo procesuose. Teisinė pagalba apima išsamias valdysenos analizes, pasiūlymų, kaip optimizuoti įmonių grupės valdymą, pateikimą bei pasiūlytų sprendimų įgyvendinimą (įmonių reorganizavimo, pertvarkymo procesų įgyvendinimas nuo ankstyviausių stadijų iki jų užbaigimo), teisines išvadas ir konsultacijas dėl reguliacinių (licencinių) klausimų.
 • Prisidedame prie vienos sparčiausiai augančių logistikos ir transporto paslaugų įmonių grupės Baltijos šalyse plėtros steigiant naujas grupės įmones Lietuvoje. Atstovaujame klientui ir vedame derybas su vietos bei tarptautiniais verslo partneriais įmonių grupei kuriant naujus verslus. Taip pat rengiame akcininkų sutartis akcininkų ginčų prevencijai užtikrinti ir tinkamiausiam valdymo modeliui įgyvendinti.
 • Mumis pasitiki ir savo grupės įmonių reorganizavimo procesus patiki pasaulinė aviacijos verslo grupė. Noewe Legal atliko vienos iš tokios verslo grupės įmonės atskyrimą. Jo metu klientui suteikėme teisinę pagalbą rengiant tokio atskyrimo dokumentaciją, atstovavome klientui santykiuose su valstybinėmis institucijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su reorganizuojamos įmonės turtinio komplekso bei teisių į intelektinę nuosavybę padalinimu.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe