Su ICO / STO / IEO reikalavimų įgyvendinimu susijusios paslaugos

Noewe
Kriptoturto sprendimai

Projekto ir (arba) operacijų aprašo rengimas:

 • Pagalba renkantis ir kuriant norminių reikalavimų ir mokesčių požiūriu efektyvią projekto ir operacijų struktūrą (t.y. patarimai finansinių srautų struktūros, veiklos organizavimo, akcininkų struktūros ir kitais klausimais)
 • Pagalba renkantis geriausią jurisdikciją lėšų pritraukimui
 • Alternatyviam lėšų pritraukimui taikomo mokesčių režimo analizė
 • Įdarbinimo / BDAR klausimų modeliavimas
 • Pagalba ieškant IT, bankininkystės ir kitas paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, sudarant užsakomųjų paslaugų sutartis
 • Projekto ir kriptoturto / virtualaus turto operacijų atitikties užtikrinimas reguliacinių reikalavimų kontekste

Žetonų išleidimo ir platinimo strategijos kūrimas:

 • Žetono struktūros ir funkcionalumo teisinė analizė, įskaitant rekomendacijos, siekiant sumažinti teisinę ir atitikties rizikas
 • Baltosios knygos (angl. White paper) ar Savininko vadovo (angl. Owner‘s Manual) rengimas
 • Optimalios žetonų platinimo strategijos kūrimas
 • Rekomendacijos žetonams taikomų specialiųjų taisyklių klausimais įvairių teisinių režimų kontekste (JAV vertybinių popierių įstatymą, ES MiCA reglamentą ir kt.)

Pagalba įgyvendinant veiksmingą rinkodaros kampaniją:

 • Rinkodaros medžiagos peržiūra, siekiant užtikrinti visapusišką atitiktį norminiams reikalavimams (t. y. vartotojų apsaugos, vartotojų informavimo klausimais ir kt.)
 • Baltosios knygos (angl. White paper) ar Savininko vadovo (angl. Owner‘s Manual) teisinis įvertinimas
 • Trumpo produkto pristatymo, investicijos ar verslo idėjos pristatymo teisinė peržiūra
 • Viešų pranešimų / pristatymų teisinis vertinimas

Teisinė pagalba neviešųjų pardavimų etapu:

 • Optimalaus neviešųjų pardavimų ir sandorių teisinio pagrindo parinkimas
 • Žetonų pardavimo sutarties rengimas neviešųjų pardavimų etapui
 • Investuotojų ir klientų garantinių raštų dėl lėšų kilmės peržiūra ir vertinimas

 

Teisinė pagalba viešųjų pardavimų etapu:

 • Pagalba bendraujant su kriptovaliutų (virtualiųjų valiutų) keityklomis, siekiant įtraukti žetonus į oficialų prekybos sąrašą
 • Sutarties rengimas viešojo žetonų pardavimo etapui
 • Bendrųjų sąlygų ir nuostatų rengimas
 • Privatumo ir slapukų politikos rengimas
 • Atsakomybę ribojančių pareiškimų (angl. disclaimers) rengimas interneto svetainėms
 • Pagrindinės informacijos investuotojams dokumento rengimas

 

Ryšių su klientais ir trečiosiomis šalimis palaikymas:

 • KYC / AML dokumentacijos rengimas, siekiant užtikrinti sklandžius dalykinių santykių su klientais užmezgimo ir sandorių stebėjimo procesus
 • Pagalba kontroliuojant duomenų srautus, parengiant BDAR atitinkančią vidaus politiką
 • Bendravimas su investuotojais ir klientais, siekiant palaikyti ilgalaikius santykius (savalaikis ataskaitų pateikimas, atsakymai į užklausas ir pan.)
 • Bendravimas su priežiūros institucijomis ir ataskaitų teikimas (centriniam bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kt.)

 

Kriptožetonas

Teisinė pagalba nepakeičiamųjų žetonų (NFT) klausimais

Noewe
Kriptoturto sprendimai

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe