Bendrasis terminas blokų grandinę sudarančių vienetų vertei nusakyti yra žetonas. Žetonai yra keičiamas ir prekiaujamas turtas arba decentralizuotos paslaugos, veikiančios savų blokų grandinių pagrindu.

Pagal atliekamą objektyvią funkciją jie gali būti skirstomi į įvairias kategorijas (t. y. valiutų žetonus, investicinius žetonus, produkto žetonus (angl. utility tokens), vertybinių popierių požymių turinčio kriptoturto žetonus (angl. asset-backed tokens), hibridus ir kt.).

Žetonizavimas yra tam tikro turto konvertavimas į žetoną, kurį galima saugoti, perleisti ar įrašyti į blokų grandinę. Žetonizavimas pačia paprasčiausia forma yra procesas, kurio metu turto vieneto, pavyzdžiui, paveikslo, vertė konvertuojama į žetoną, kurį galima perleisti ir modifikuoti per blokų grandinės sistemą.

Kiekviena moneta – tai „baltoji knyga“, kurioje surašyta visa su ja susijusi informacija. „Baltojoje knygoje“ nurodyti du pagrindiniai kriptoturto (virtualaus turto) projekto elementai: projekto tikslas ir jį įgalinanti technologija. Joje pateikiami istoriniai veiklos rezultatai ir kita su žetonais susijusi statistika.

Noewe
Su ICO / STO / IEO reikalavimų įgyvendinimu susijusios paslaugos

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe