Su kriptoturto investicijomis susijusios paslaugos

Noewe
Kriptoturto sprendimai

Paslaugos kripto / virtualaus turto investuotojams:
— Mokesčių požiūriu efektyvių nuosavybės struktūrų kūrimas
— Konsultacijos pajamų iš investicijų prieaugio, pajamų, gautų iš statymų, naujų blokų kūrimo, skolinimo, naujo kriptoturto deponavimo populiarinimo tikslais (angl. airdrops) ir kitais apmokestinimo klausimais
— Turto apsaugos plano sudarymas (pasitelkiant bankinius sprendimus, pasaugos sąskaitas ir kt.)
— Su kripto / virtualaus turto rinka susijusių sutarčių (pvz., tarpininkavimo, sąlyginio deponavimo sutarčių ir kt.) peržiūra ir susijusios konsultacijos
— Bendravimas su priežiūros institucijomis ir savalaikis ataskaitų teikimas (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, mokesčių inspekcijai ir kt.)
— Sutarčių dėl kripto turto perleidimo trečiosioms šalims ar įpėdiniams rengimas
— Bendravimas su komerciniais bankais ir finansų institucijomis, teikiant patikimus kriptoturto pajamų įrodymus (atsakymų rengimas, derybos ir kt.)
— Apskaitos sprendimai, skirti palaikyti ir apskaičiuoti pajamas, gautas iš kriptoturto prekybos
— Visapusės konsultacijos dėl konkretaus kriptoturto investicinio projekto patikimumo (t.y. rizikų identifikavimas, patarimai, kaip išvengti investicijų į galimai nepatikimus kriptoturto projektus ir pan.)

Paslaugos kripto turto valdytojams:

 • Pagalba renkantis geriausias jurisdikcijas kriptoturto valdymo operacijoms
  Rekomendacijos pasirenkant efektyvų projekto modelį, kuriant tvirtą organizacinę struktūrą, kuri atitinka norminius reikalavimus (pvz., atitinka reikalavimus valdybos nariams, generaliniam direktoriui ir kt.)
 • Mokesčių ir buhalterinėsapskaitos konsultacijos, projektų finansinių srautų struktūros parinkimas užtikrinant mokesčių efektyvumą
 • Teisinė pagalba licencijuojant ar autorizuojant kriptoturto valdytojus
 • Interneto svetainių atitiktis teisės aktų reikalavimams (paslaugų teikimo sąlygos, privatumo politika, slapukų politika ir kt.)
 • Į kriptoturtą orientuotų fondinių struktūrų kūrimas (medžiagos apie fondo siūlomus vienetus rengimas, pagrindinės informacijos investuotojams dokumento, fondo taisyklių, rizikos valdymo politikos rengimas ir kt.)
 • KYC / AML dokumentacijos rengimas, siekiant užtikrinti sklandžius dalykinių santykių su investuotojais užmezgimo ir sandorių stebėjimo procesus
  Komercinių sutarčių (investavimo sutarčių, pasaugos sąskaitų sutarčių ir kt.) rengimas ir susijusios derybos
 • Atstovavimas bendraujant su priežiūros institucijomis, pagalba teikiant ataskaitas (centriniams bankams, mokesčių inspekcijai ir kt.)
 • Rekomendacijos kriptoturto valdytojams, siekiant užtikrinti atitiktį ES teisės aktų reikalavimams: MiCA reglamentui, paskirstytųjų duomenų technologijų (DLT) bandomajam režimui, MiFID ir kt.
 • Pagalba ir rekomendacijos dėl galimybių pasinaudoti reguliuojančios institucijos bandomąja finansinių inovacijų aplinka, siekiant išbandyti kriptoturto verslo naujoves realioje aplinkoje
 • Reguliari tęstinė pagalba užtikrinant kasdienės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams (AML, KYC, BDAR, kt.) Investuotojų skundų nagrinėjimas, ginčų sprendimas ir derybos
 • Kriptoturto investicijų apskaitos paslaugos

 

Noewe
Kriptoturto sprendimai

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe