Atitiktis kriptoturto rinkų reguliavimo reglamentui (MiCA)

Noewe
Su kriptoturto verslu ir operacijomis susijusios paslaugos

2023 m. balandžio 20 d. Europos Parlamentas patvirtino Europos kriptoturto rinkų reguliavimo reglamentą (toliau – MiCA reglamentas), kuriuo nustatomi nauji reikalavimai kriptoturto paslaugų teikėjams (angl. crypto asset service providers, CASP). Įsigaliojus MiCA reglamentui, svarbu, kad visos suinteresuotosios šalys imtųsi reikalingų veiksmų, kad atitiktų naujus reikalavimus ir veiktų pagal naują iš MiCA reglamento kylančią reguliacinę aplinką.

„Noewe“ komanda gerai išmano kriptoturto rinką ir nuolat atidžiai stebi besikeičiantį reguliavimą pagal MiCA reglamentą. Esame pasiryžę neatsilikti nuo naujausių pokyčių reguliuojant kriptoturto rinką ir teikti praktiškus bei efektyvius sprendimus kriptoturto paslaugų teikėjams.

Profesionali „Noewe“ komanda, kompleksiškai sprendžia klientų problemas, su kuriomis jie susiduria. Mūsų paslaugos apima išsamų kriptoturto paslaugų teikėjų operacijų ir atitikties vertinimą, nustatant spragas ir rizikas, kurias reikia pašalinti. Glaudžiai bendradarbiaujant su Jūsų organizacija „Noewe“ komanda atliks išsamų Jūsų kriptoturto verslo operacijų analizę, kurios metu bus siūlomi individualūs sprendimai kaip tinkamai įgyvendinti MiCA reglamento nuostatas. Šie individualūs sprendimai apima politikų ir procedūrų rengimą ir kruopščią peržiūrą, ekspertinę pagalbą užmezgant verslo ryšius su paslaugų teikėjais, išsamų darbuotojų mokymo programų vykdymą bei pažangiausių technologinių sprendimų diegimą.

Dėl sudėtingo ir neretai daug laiko atimančio kriptoturto paslaugų reguliavimo, siūlome individualų problemos sprendimo būdą klientui. Mūsų tikslas – padėti klientams pasiekti ilgalaikės sėkmės augant sparčiai besivystančioje kriptoturto rinkoje ir palengvinti naštą, įgyvendinant MiCA reglamento reikalavimus.

Bendradarbiavimas su „Noewe“ suteiks Jums galimybę įveikti MiCA reglamento įgyvendinimo iššūkius. Papildomai prisidėtume prie Jūsų organizacijos tvaraus augimo ir užtikrintume visapusišką atitiktį galiojančiai kriptoturto reguliacinei aplinkai. gSu „Noewe“  komanda galite veikti efektyviai ir sklandžiai sudėtingoje reguliavimo aplinkoje.

Noewe
Su kriptoturto verslu ir operacijomis susijusios paslaugos

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe