Atstovavimas mokesčių klausimais

Noewe
Mokesčių konsultacijos

Mūsų specialistai atstovauja klientų interesus santykiuose su mokesčių administratoriumi. Esant neaiškumams dėl mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo, rengiame paklausimus mokesčių administratoriui siekiant gauti išaiškinimą dėl situacijos vertinimo. Taip pat atstovaujame savo klientus kreipiantis į mokesčių administratorių su prašymu pateikti įpareigojantį sprendimą (angl. binding ruling) dėl sandorio ar verslo modelio mokestinio vertinimo.

Paklausimų rengimas

Prašymų dėl įpareigojančio sprendimo rengimas

Atstovavimas mokestiniuose ginčuose

Noewe
Mokesčių konsultacijos

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe