Reguliavimas, licencijavimas ir atitiktis

Noewe
Noewe Legal

Mūsų komanda konsultuoja ir teikia teisinę pagalbą reguliuojamos rinkos dalyviams (finansų institucijos, draudimo bendrovės, gamtos mokslų, energetikos, krovinių pervežimo įmonės ir kt.) ir kitoms įmonėms įvairiais teisinio reguliavimo atitikties (angl. Compliance) klausimais.

NOEWE LEGAL komanda stipri dėl:

 • turimų gilių kompetencijų ir teisinių žinių įvairiose su atitiktimi susijusiose srityse,
 • ilgametės patirties bei verslo subjektų verslo procesų ir veiklos specifikos išmanymo.

Siekiame užtikrinti teigiamą kliento patirtį ir suteikti visapusišką teisinę pagalbą. NOEWE LEGAL komandos sukauptas reguliuojamos rinkos bei paslaugų industrijų know-how užtikrina aukščiausio lygio teisinių paslaugų teikimą ir optimalios taktikos parinkimą klientams.

Teisinės paslaugos:

 • atitikties programų rengimas ir įgyvendinimas, susijusių klausimų stebėsena ir priežiūra;
 • verslo etikos kodeksų (angl. Codes of Conduct) rengimas ir vidaus bendrovių procedūrų ir politikų sudarymas;
 • pranešėjų (angl. whistleblowing) sistemų diegimas bendrovės viduje;
 • bendrovės vidiniai tyrimai;
 • mokymai atitikties klausimais;
 • konsultuojame kitais su atitiktimi susijusiais klausimais (konkurencijos teisė, duomenų apsaugos klausimai, t.t.), kartu dirbame sprendžiant ekonominius nusikaltimus (angl. white-collar crimes).
 • konsultuojame vadovus, atitikties vadovus bei atitikties pareigūnus įvairiais atitikties klausimais;
 • konsultuojame darbo santykių, leidimų laikinai gyventi, leidimų laikinai dirbti bei vizų suteikimo darbuotojams iš ne ES valstybių narių klausimais;
 • konsultuojame visais kitais, su konkrečia reguliuojama industrija susijusiais, veiklos atitikties klausimais, įskaitant vartotojų teisės klausimais.
Noewe
Noewe Legal
Svarbiausi projektai
 • Konsultuojame vieną iš didžiausių Baltijos šalyse nepriklausomų energijos tiekėjų visais su atitiktimi energetikos srityje susijusiais klausimais, įskaitant sutarčių su vartotojais rengimą ir derinimą, kitų energetikos įmonėms taikomų prievolių teisinę analizę.
 • Teikiame nuolatines konsultacijas ir paslaugas Lietuvoje veikiančiai mažmeninės sporto ir laisvalaikio prekių prekybos įmonei, valdančiai fizines bei elektroninę parduotuvę. Mūsų paslaugos apima vartotojų teisių, prekių ženklinimo, asmens duomenų, OMNIBUS reikalavimų įgyvendinimą įmonės veikloje.
 • Teikiame teisinę pagalbą klientui – licencijuotai valdymo įmonei, parengiant pranešėjų apsaugos politiką ir įgyvendinant pranešėjų apsaugos reikalavimus.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe