Technologijos ir telekomunikacijos

Noewe
Noewe Legal

Duomenų apsaugos srityje didžiulę patirtį sukaupusi teisininkų komanda klientams siūlo komerciniu požiūriu bei gerąja praktika paremtus sprendimus. Aukštos kvalifikacijos ekspertai teikia visas reikalingas asmens duomenų apsaugos paslaugas, kurios užtikrins tinkamą įmonės rizikų valdymą, duomenų apsaugą, atitiktį teisės aktų reikalavimams bei sklandžią Jūsų verslo operacijų veiklą.

Nuodugnus asmens duomenų teisinę apsaugą reguliuojančių Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų išmanymas yra kritiškai svarbus rengiant asmens duomenų tvarkymo dokumentaciją, atliekant duomenų apsaugos auditą, užtikrinant duomenų apsaugos techninę ir juridinę priežiūrą bei teikiant bet kurias kitas asmens duomenų apsaugos paslaugas.

Mūsų komandoje dirbantys specialistai savo kompetencijas nuolat tobulina gilindamiesi į gerosios praktikos pavyzdžius bei komerciškai sėkmingus sprendimus. Teisininkų patirtis dirbant su įvairiuose sektoriuose veiklą vykdančiais verslais bei nuodugni duomenų tvarkymo tikslų analizė leis pasiūlyti optimalius sprendimus kaip rinkti, saugoti bei kitaip tvarkyti aktualius asmens duomenis.

Aukštos kvalifikacijos duomenų apsaugos ekspertai pasiruošę prisidėti tame asmens duomenų tvarkymo etape, kuris šiuo metu aktualiausias jūsų įmonei. Teikiamų paslaugų spektras apima nuo konsultacijos dėl konkrečių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimo iki detalaus ir kompleksiško duomenų apsaugos audito bei nuolatinės duomenų tvarkymo priežiūros.

Organizacijai pritaikyto veiksmų plano rengimas / įgyvendinimas, kuris užtikrina atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui

Atitikties duomenų apsaugos reikalavimams auditas

Tarpvalstybinių duomenų perdavimo sistemų įgyvendinimas

Konsultacijos suvaldant asmens duomenų saugumo pažeidimus

Kliento poreikiams pritaikytos mokymo priemonės

Noewe
Noewe Legal

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe