Tvarumo kontekste teisingas aplinkosaugos aspektų identifikavimas, rizikų ir galimybių įvertinimas, tikslų išsikėlimas bei teisinių reikalavimų atitiktis lemia aiškius rezultatus aplinkosaugos srityje. Šiuo tikslu, padėsime sutvarkyti reikiamus aplinkosaugos dokumentus Jūsų veiklos planavimo, plėtros, vykdymo ir nutraukimo stadijose.

Mūsų ekspertai atliks Jūsų įmonės nepriklausomą aplinkosaugos auditą, įvertins atitiktį teisiniams reikalavimams ir daromą poveikį aplinkai, bei parengs veiksmų planą, kaip minimaliomis laiko ir finansinėms sąnaudomis užtikrinti teisinę atitiktį.

Mes padėsime parengti aplinkosaugos politiką, apimančia klimato kaitą, žiedinę ekonomiką, taršą ir kitus aspektus. Padėsime ne tik nustatyti tikslus ir identifikuoti pagrindinius rodiklius (KPI), bet ir apskaičiuosime Jūsų įmonės išmetamo CO2 kiekį bei patarsime tikslų įgyvendinimo ir stebėsenos klausimais.

 • APLINKOSAUGOS VALDYMAS
 • KLIMATO KAITA
 • ATITIKTIS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAMS / KONSULTACIJOS

 

TVARUMAS

Noewe
Tvarumas ir aplinkosauga

APLINKOSAUGOS VALDYMAS

 • Aplinkosauginių ir susijusių rizikų identifikavimas ir vertinimas
 • Aplinkosaugos politikos parengimas
 • Aplinkosaugos tikslų ir rodiklių (KPI) nustatymas
 • Aplinkosaugos valdymas bei optimizavimas
 • Vidinis aplinkosaugos auditas (aplinkosaugos, sveikatos ir saugos auditas (Due Diligence))
 • Aplinkosauginis įmonių/teritorijų vertinimas
 • Finansavimo galimybės

KLIMATO KAITA

 • CO2 pėdsako skaičiavimai ir ataskaitos parengimas (organizacijai, produktui, paslaugai, renginiui)
 • Klimato kaitos (CO2 pėdsako) mažinimo tikslų ir strategijos parengimas
 • Klimato kaitos (CO2 pėdsako) mažinimo veiksmų plano parengimas
 • Dokumentų trečiosios šalies įvertinimui ar sertifikavimui parengimas
 • Konsultacijos kitais su CO2 reguliavimu susijusiais klausimais

ATITIKTIS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAMS / KONSULTACIJOS

 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV), SAZ nustatymas
 • Leidimai (TIPK/TL) ir licencijos
 • Konsultavimas GPAIS klausimais
 • Atitiktis šalutinių gamybos produktų ir nebelaikymo atliekomis kriterijams
 • Būvio ciklo vertinimas (Life Cycle Assessment)
 • Konsultacijos kitais aplinkosaugos klausimais
 • Atstovavimas ginčuose ir teisminiuose procesuose aplinkosaugos srityje

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe