Verslas ieško ilgalaikių ir patikimų partnerių, investuotojai ir bankai nukreipia finansinius išteklius į mažesnės rizikos objektus (ypač klimato kaitos srityje), darbuotojai nori dirbti pas atsakingus darbdavius, o visuomenė renkasi mažesnį poveikį aplinkai darančią prekę ar paslaugą.

Mūsų komanda padės Jums sėkmingai orientuotis šiame suinteresuotųjų šalių lūkesčių bei ES direktyvų ir reglamentų sraute. Įvertinsime Jūsų įmonės tvarumo brandos lygį (atliksime auditą), kartu parengsime strategiją ir padėsime išsikelti tikslus. Kuriant tvarią tiekimo grandinę ne tik padėsime sudaryti tiekėjų žemėlapį, įvertinsime „karštuosius taškus“ ir jų poveikį Jūsų verslui, bet ir parengsime strategiją šiai verslo rizikai valdyti.

Finansų rinkos dalyviams kartu su mūsų finansų ir bankininkystės komanda padėsime paruošti visus reikiamus dokumentus nuo pasirengimo gauti licenciją iki atitikties tvarumo reikalavimams užtikrinimo.

 • TVARUMO AUDITAS AR BRANDOS VERTINIMAS
 • TVARUMO STRATEGIJA IR VERSLO MODELIS
 • TVARUMO ATASKAITOS
 • TVARI TIEKIMO GRANDINĖ
 • TVARŪS FINANSAI

 

APLINKOSAUGA

Noewe
Tvarumas ir aplinkosauga

ORGANIZACIJOS TVARUMO AUDITAS

 • Esamo organizacijos tvarumo lygio (brandos) įvertinimas visais ESG aspektais
 • Suinteresuotų šalių nustatymas ir įtraukimas
 • Palyginimas su kitais sektoriaus dalyviais
 • Rekomendacijų ir veiksmų plano parengimas

TVARUMO STRATEGIJA IR VERSLO MODELIS

 • Tvarumo sesijos ir mokymai
 • Tvarumo strategijos parengimas ir integracija į verslo modelį
 • Susijusių politikų ir vidinių tvarkų parengimas (pvz., etikos kodekso, tvarumo rizikų valdymo, atlygio, privatumo, sąžiningos konkurencijos, pinigų plovimo prevencijos (AML/KYC), aplinkosaugos ir kt.)
 • Pagrindinių tvarumo tikslų ir rodiklių (KPI) nustatymas
 • Tvarumo rizikų valdymas
 • Konsultacijos ir pagalba praktiškai įgyvendinant tvarumo strategiją / procedūras / politikas

TVARUMO ATASKAITOS

 • Ataskaitos rengimo metodikos (standarto) parinkimas (CSRD (ESRS), GRI, SASB, PRI, ES taksonomija, SFDR, SDG ar kt.)
 • Dvigubo reikšmingumo (Double Materiality) vertinimas
 • KPI stebėsenos metodikos parengimas ir integravimas į vidines duomenų valdymo sistemas
 • CO2 vertinimas
 • Tvarumo ataskaitos parengimas
 • Ataskaitos kokybės vertinimas (vidinis auditas) ir tobulinimo veiksmų plano parengimas
 • Tvarumo ataskaitų auditas

TVARI TIEKIMO GRANDINĖ

 • Esamos tiekimo grandinės identifikavimas ir rizikų vertinimas
 • Tvarumo kriterijų nustatymas ir tiekėjų auditas
 • Atitikties kliento tvarumo kriterijams užtikrinimas
 • Tiekėjo etikos kodekso parengimas (Supplier Code of Conduct)

TVARŪS FINANSAI

 • Tvarių investicijų valdymas ir atitikties SFDR reikalavimams užtikrinimas
 • Susijusių politikų, vidinių tvarkų, ikisutartinės informacijos (SFDR 8 ir 9 str.) ir susijusių dokumentų parengimas
 • Pagrindinių neigiamų poveikių (Principal Adverce Impact) vertinimas ir periodinių ataskaitų rengimas
 • Žaliosios obligacijos
 • Tvarių investicijų galimybių ir naudos nustatymas
 • Tvaraus verslo plano parengimas
 • Pagalba vykdant ir dalyvaujant žaliuosiuose pirkimuose

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe