Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Noewe
Valdymo konsultacijos

Kokias verslo plėtros galimybes įžvelgiate už Jūsų pagrindinio verslo ribų? Kaip geriau suprasti savo verslo vertę prieš pradedant pramonės konsolidavimo procesą? Kokia įmonės nuosavo kapitalo vertė? Kaip optimizuoti savo kapitalo struktūrą? Kaip po susijungimo proceso užtikrinti tinkamą ir sklandų verslo vienetų integracijos procesą?

Bendroji investicijų grąža

 • Remiantis rinkos standartais, padedame akcininkams apibrėžti finansinius reikalavimus verslui, suprasti pagrindinius investicijų grąžos elementus, apibendriname apskaitos informaciją apie turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo paskirstymą tarp verslo vienetų

 

Organizacijos komercinio potencialo vertinimas

 • Įsigyjantiems ir parduodantiems subjektams teikiame išsamų sandorio objekto strategijos vertinimą, jo produktų, rinkų, kuriose objektas operuoja, konkurentų ir klientų analizę bei strateginio plano įgyvendinamumą pagal pajamas, EBITDA ir kitus rodiklius, vertinimą

 

Susijungimų ir įsigijimų (M&A) sandorių sudarymo proceso valdymas

 • Konsultuojame tiek įsigyjančias, tiek parduodančias įmones visuose sandorio etapuose nuo informacinio memorandumo parengimo, rizikų teisinio vertinimo, duomenų kambario tvarkymo bei pasiūlymų teikimo proceso valdymo

 

Vertinimas ir modeliavimas

 • Įmonių susijungimų ir įsigijimų procese, atliekame įmonių vertinimo paslaugas, investicijų analizę, pateikiame konkrečiam verslui pritaikytus sprendimus kurdami specifinius prognozavimo modelius

 

Konsultacijos po sandorio užbaigimo

 • Padedame klientams parengti integracijos ir verslo strategijos planą bei tinkamai įgyvendinti integracijos procesą, kuris užtikrintų potencialių rizikų valdymą
Noewe
Valdymo konsultacijos

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe