Patarimai tiekėjams: ką daryti, kad dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose netaptų našta

2022-04-06

Praktikoje pastebime, jog daugelio kylančių ginčų mūsų klientai, besivaržantys viešuosiuose pirkimuose, galėtų išvengti, jei nedarytų keleto dažniausiai pasitaikančių klaidų, susijusių su dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose procedūra.

Siekdami padėti tiekėjams, siūlome atkreipti dėmesį į šiuos punktus:

Skirkite laiko ir įdėmiai susipažinkite su visais skelbiamais pirkimo dokumentais. Prieš rengiant pasiūlymą viešajame pirkime, būtina atidžiai išnagrinėti pirkimo dokumentų turinį ir įvertinti visus keliamus reikalavimus tiek tiekėjų kvalifikacijai, tiek jų patirčiai, tiek pačiam pasiūlymui. Pasiūlymui keliami reikalavimai neretai gali būti įtvirtinti ne tik skelbime apie pirkimą ir pirkimo sąlygose, bet ir jų prieduose (pačioje pasiūlymo formoje, techninėje specifikacijoje, sutarties projekte).

Klauskite. Jei kyla klausimų / neaiškumų dėl pirkimo dokumentų turinio ar reikalinga papildoma informacija, nedelsdami teikite klausimus pirkimo vykdytojui. Jeigu manote, kad koks nors techninės specifikacijos reikalavimas yra diskriminacinio pobūdžio, pirkimo vykdytojui teisės aktuose nustatytais terminais teikite pretenziją, o ne klausimą. Klausimus pirkimo vykdytojui formuluokite aiškiai ir nedviprasmiškai.

Nekeiskite ir nekoreguokite pirkimo vykdytojo parengtų dokumentų. Prie pirkimo sąlygų pridėta pasiūlymo forma ir kt. yra pirkimo dokumentų sudedamoji dalis, kuri negali būti keičiama. Jeigu pastebėjote galimą klaidą – netaisykite jos patys, kreipkitės į pirkimo vykdytoją ir prašykite, kad savo vykdomo pirkimo dokumentus patikslintų ar paaiškintų jis pats.

Tiksliai apibūdinkite siūlomą prekę ar paslaugą ir jos duomenis. Tai, ką siūlote, nurodykite tiksliai ir aiškiai. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ir pan.) ten, kur reikalinga nurodyti konkrečias reikšmes. Klaidų išvengti padėtų bei pasiūlymų vertinimą paspartintų, jeigu pasiūlymo formoje įrašydami konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodytumėte, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėtumėte. Atkreipkite dėmesį, kad paprastai reikalaujama pateikti įrodančiųjų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

Įsitikinkite, ar atitinkate keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir ar jūsų atžvilgiu nėra pašalinimo pagrindų. Jei, siekdami atitikti kvalifikacinius reikalavimus, teikiate pasiūlymą su partneriais / remiatės kitų ūkio subjektų pajėgumais, visus juos turite nurodyti pasiūlyme ir kartu su juo pateikti atitinkamų su šiais asmenimis sudarytų susitarimų kopijas. Jeigu reikalaujama tam tikrų specialistų kvalifikacijos ir patirties, aiškiai nurodykite tuos asmenis. Atminkite, kad ne visų reikalavimų atitikimui (ne visais atvejais) įrodyti galima remtis kitų ūkio subjektų turima kvalifikacija. Įsivertinkite EBVPD turinį.

Nelaukite paskutinės minutės pateikti pasiūlymui. Rekomenduojame pasiūlymą teikti likus bent 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tokiu būdu sumažinama rizika esant ryšio ar sistemos sutrikimams nespėti pateikti pasiūlymo dokumentų laiku, kadangi dėl tokių priežasčių paskutinę minutę pasiūlymų pateikimo terminai nėra pratęsiami ir jums nebus leista pateikti savo pasiūlymą vėliau.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe