Prastovos skelbimo procedūra: kaip, kur ir kada

2020-03-25

Susisteminome informaciją įmonių buhalteriams apie prastovas dėl paskelbto karantino. Visos įmonės, kurios išleido žmones prastovai, taip pat savarankiškai dirbantys asmenys dėl subsidijos darbo užmokesčiui į Užimtumo tarnybą turi kreiptis nuo balandžio 5 dienos.

Jeigu įmonės veikla yra sustabdyta, darbuotojas yra išnaudojęs kasmetines atostogas arba karantino laikotarpis užsitęstų, darbdaviai gali darbuotojams skelbti prastovą arba dalinę prastovą. Prastova įforminama įmonės vadovo įsakymu, jame nurodant kurį laiką truks prastova ir kuriems darbuotojams prastova paskelbta. Dėl prastovos paskelbimo nereikia kreiptis nei į „Sodrą“, nei į Užimtumo tarnybą. Jeigu kyla klausimų, kaip forminti prastovą, darbdaviai gali kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

„Pagal naujausius Darbo kodekso pakeitimus, darbdaviui paskelbus prastovą dėl Vyriausybės sprendimu paskelbto karantino, darbuotojui privalo būti mokamas darbo užmokestis ne mažesnis nei minimali mėnesio alga (MMA). Šiuo metu MMA Lietuvoje siekia 607 Eur“, – komentuoja Vytautas Vičius, „Noewe“ teisės paslaugų vadovas.

„Dalinės prastovos atveju darbuotojo darbo savaitė trumpinama ne mažiau kaip dviem darbo dienomis (pavyzdžiui, vietoj penkių darbo dienų per savaitę darbuotojas dirba ne daugiau nei tris darbo dienas) arba darbuotojo darbo laikas per dieną trumpinamas ne mažiau kaip trimis darbo valandomis (pavyzdžiui, vietoj aštuonių darbo valandų per dieną darbuotojas dirba ne daugiau nei penkias valandas). Už faktiškai dirbtą darbo laiką darbuotojui turėtų būti mokamas jo darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama kaip už prastovą“, – paaiškinimus pateikia advokatų kontora „Walless“.

Subsidijos

Valstybė skatina darbdavius išlaikyti darbo vietas, todėl Seimas priėmė teisės aktų pataisas, numatančias subsidijas darbdaviams tuo atveju, jei karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo pabaigos darbuotojams yra išlaikomos darbo vietos.

Mokesčių administratorius taip pat paskelbė nuo COVID-19 nukentėjusių 32.000 mokesčių mokėtojų sąrašą. Šie mokesčių mokėtojai gali tikėtis didesnės subsidijos sumos. Ar esate įtraukti į šį sąrašą, galite pasitikrinti VMI svetainėje, kur skelbiama informacija apie mokesčių mokėtojus.

Jei esate įtraukti į VMI sąrašą, prie savo duomenų matysite užrašą: „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19.“

„Verslo atstovai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas COVID-19 pasekmes, dėl minėtų pagalbos priemonių gali kreiptis į VMI, pateikdami supaprastintos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo“, – pabrėžia V. Vičius.

Sąlygos, kurios turi būti tenkinamos siekiant gauti subsidiją

 • Įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino;
 • Darbuotojas turi gauti ne mažiau nei MMA ir iš jo negali būti reikalaujama atvykti į darbą;
 • Subsidija bus mokama tol, kol pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas (bet ne ilgiau nei 3 mėnesius), o darbdavys įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

Subsidijų dydžiai

 • 60% nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei MMA (šiuo metu – 607 Eur bruto);
 • 90% nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei MMA – tuose sektoriuose, kuriuose nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremaliosios situacijos arba karantino metu;
 • Jei darbuotojui prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam užimto asmens prastovos laikui.

Dėl kompensacijos už prastovą skyrimo reiktų kreiptis į Užimtumo tarnybą nuo balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis, Užimtumo tarnyba iki 2020 m. balandžio 3 d. parengs subsidijų skyrimo tvarką, kurioje bus numatyta, kokius dokumentus darbuotojams prastovas paskelbęs darbdavys turi pateikti Užimtumo tarnybai ir per kiek laiko jam turės būti išmokėta subsidija.

Prastova po karantino pabaigos

Jei prastova skelbiama kitu pagrindu (pavyzdžiui, dėl to, kad darbo nėra ir po karantino pabaigos), taikomos bendros darbo užmokesčio mokėjimo prastovos laikotarpiu sąlygos:

 • už pirmą prastovos dieną – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis (VDU);
 • už antrą ir trečią prastovos dienas – 2/3 darbuotojo VDU;
 • už likusias prastovos dienas – 40 proc. darbuotojo VDU.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe