Robert Juodka tapo LGSPA valdybos nariu

2022-04-27

„Nuo pat kontoros įkūrimo, 2011, NOEWE nuosekliai dirba su klientais gynybos ir saugumo srityje. Tapimas Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos nariu įprasmina mūsų kontoros siekį prisidėti prie šios srities teisėkūros, sąžiningos konkurencijos bei tvaraus bendradarbiavimo.“ – teigia Robert Juodka, praėjusią savaitę visuotinio narių susirinkimo metu išrinktas trejų metų kadencijai į asociacijos valdybą.

Noewe Legal Advisors komanda aktyviai teikia teisines paslaugas klientams gynybos sektoriuje: gynybos reglamentavimo ir gamybos sektorius, viešieji pirkimai gynybos srityje, viešojo ir privataus sektorių partnerystė (PPP / PFI), santykiai su Vyriausybės institucijomis ir viešosiomis įstaigomis.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe