Skaidriai dirbančio žmogaus identifikavimo kodas

2022-03-28

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. visi statybos darbus statybvietėje atliekantys asmenys (dirbantys pagal darbo sutartį ar vykdantys savarankišką veiklą, pagal civilinę sutartį dirbantys mažosios bendrijos vadovai, taip pat komandiruoti į Lietuvos Respubliką darbuotojai) privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą.

Advokatų kontora Juodka ir partneriai – NOEWE pateikia svarbiausius skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo teisinius aspektus bei informuoja apie galinčias kilti teisines pasekmes tuo atveju, jeigu nustatytų reikalavimų dėl skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo nebus laikomasi.

 1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo paskirtis

Šis kodas bus talpinamas „Sodros“ informacinėje sistemoje. Jo naudojimas patvirtins, kad asmuo dirba pagal darbo sutartį, yra savarankiškai dirbantis, komandiruotas į Lietuvos Respubliką arba dirba pagal civilinę sutartį, jei yra mažosios bendrijos vadovas.

 1. Asmenys, kurie privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą
 • Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas nuo 2022 m. balandžio 1 d. yra privalomas šiems asmenims:
 • Rangovas (fizinis asmuo);
 • Rangovo pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas;
 • Pas rangovą laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje komandiruojamas darbuotojas;
 • Rangovo naudai darbus atliekantis laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojas;
 • Savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir atliekantis statybos darbus;
 • Savarankiškai dirbančių asmenų ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens), statybą vykdančio ūkio būdu ar statytojo (užsakovo) (juridinio asmens ar fizinio asmens) rangos būdu, pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas.
 1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo gavimo tvarka

Šį kodą galės gauti kiekvienas asmuo prisijungęs prie asmeninės paskyros, esančios „Sodros“ Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) arba asmeniškai atvykęs į bet kurį „Sodros“ skyrių.

Darbdaviai šį kodą savo darbuotojams galės gauti prisijungę prie savo paskyros, esančios „Sodros“ Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS), arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių.

 1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo tikrinimas

Šį kodą tikrins Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, policija ir statytojas arba vienas iš jo įgaliotų rangovų. Kodą bus galima patikrinti nuskaičius QR kodą mobiliuoju įrenginiu.

 1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo formos pateikimas tikrintojams

Kodas bus tikrinamas nuskaitant QR kodą mobiliuoju įrenginiu arba pateikus jį atspausdintą popieriuje.

 1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo veikimas, kai asmenys dirba keliose vietose

Šiuo atveju asmuo gaus atskirą kodą kiekvienai darbo sutarčiai ar savarankiškai veiklai, kurią jis vykdo kaip skirtingo statuso savarankiškai dirbantis asmuo.

 1. Darbdavio atsakomybė

Darbdavys privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus, o jei kodo neįmanoma sugeneruoti – dokumentus, patvirtinančius kode užkoduotus duomenis. Darbuotojai šiuos kodus turi turėti darbo vietoje ir pateikti šiuos kodus kontrolę vykdančioms institucijoms.

 1. Statytojo įsipareigojimai

Statytojas arba jo vienas įgaliotas rangovas turi užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys asmenys būtų identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankišką veiklą vykdantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys asmenys, neatliekantys statybos darbų.

 1. Reikalavimai dėl kitų asmenų

Kiti asmenys, kurie neatlieka statybos darbų, statybvietėje gali būti tik tuo atveju, jeigu jie turi statytojo (užsakovo) arba jo vieno įgalioto rangovo nustatytą identifikavimo priemonę ir jie yra užregistruoti, nurodant jų atvykimo į statybvietę pradžios, pabaigos laiką bei atvykimo priežastį.

 1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo reikalavimų nesilaikymo pasekmės

Už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų nevykdymą Užimtumo įstatyme numatytos baudos juridiniams asmenims (užsakovui arba jo įgaliotam rangovui) nuo 2 000 iki 5 000 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 5 000 iki 7 000 eurų.

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą statybvietėje esantiems darbuotojams, kitiems statybvietėje esantiems asmenims nuo 50 iki 150 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 150 iki 250 eurų), rangovams ar statytojams (užsakovams) fiziniams asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims – nuo 500 iki 1100 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 1100 iki 2550 eurų) ir rangovų ar statytojų (užsakovų) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1100 iki 2550 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 4000 iki 6000 eurų).

Viena iš griežčiausių baudų juridiniam asmeniui bei individualia veikla užsiimančiam fiziniam asmeniui numatyta Mokesčių administravimo įstatyme. Jeigu juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimą per paskutinius vienerius metus buvo skirta 1 500 EUR ar didesnė bauda, juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo gali būti įtrauktas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, o tai reiškia, kad toks asmuo netenka teisės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, negali gauti paramos gavėjo statuso arba jis panaikinamas, toks asmuo viešai paskelbiamas nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše.

Rekomendacijos:

 • statytojams bei rangovams į rangos sutartis įtraukti nuostatas, nustatančias, kas turi prisiimti atsakomybę dėl statybvietėje esančių asmenų identifikavimo;
 • sutartyje įgalioti rangovą tikrinti ir užtikrinti, kad į statybvietę patektų ir ten darbus atliktų tik turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą.

N.B. Statytojas, neperdavęs rangovui įgaliojimų dėl asmenų statybvietėje identifikavimo, pats bus už tai atsakingas.

Komentaro autorius:

Jaroslav Pavlovskij, vyriausiasis teisininkas, NOEWE

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe