Strateginių prekių judėjimo taisyklių pakeitimai

2023-10-05

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2023 m. rugsėjo 20 d. priėmė nutarimą, kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimą Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstė nauja redakcija, kuri įsigaliojo 2023 m. rugsėjo 23 dieną.

Tai yra vienas iš svarbiausių dokumentų reguliuojančių strateginių ir dvejopos paskirties prekių judėjimą. Pakeitimai yra ypač aktualūs asmenims, kurie eksportuoja, importuoja ar gabena tranzitu strategines ir dvejopos paskirties prekes arba tarpininkauja vykdantiesiems šią veiklą.

Atnaujintose taisyklėse nustatytos naujos licencijų ir leidimų rūšys, kaip pavyzdžiui, dvejopo naudojimo prekių techninės pagalbos licencija bei dvejopo naudojimo prekių tranzito leidimas. Taisyklėse numatyta, kad dokumentus dėl licencijų ir (ar) leidimų gavimo galima pateikti per specialią strateginių prekių licencijavimo informacinę sistemą (STRATLES), kuri turėtų palengvinti licencijų ir (ar) leidimų gavimo procesą.

Jūsų patarėjai susijusiais teisiniais klausimais:

Robert Juodka

Vadovaujantis partneris (užsienio rinkos), advokatas, Energetikos, infrastruktūros ir gynybos teisės grupės vadovas

Jaroslav Pavlovski

Vyresnysis teisininkas

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe