Sparčiai artėja finansinių ataskaitų pateikimo terminas

2024-04-24

Dėmesio įmonėms! Akcinėms bendrovėms (AB), uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB), viešosioms įstaigoms (VšĮ), asociacijoms ir labdaros fondams sparčiai artėja finansinių ataskaitų pateikimo terminas.

Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos įmonės turi patvirtinti praėjusių metų metines finansines ataskaitas.

Tvirtina:

 • AB, UAB: akcininkų susirinkimas
 • VŠĮ, labdaros fondai: Dalininkų susirinkimas
 • Asociacija – narių susirinkimas.

Per 30 dienų nuo patvirtinimo Registrų centrui pateikti finansinę atskaitomybę.

Už ataskaitų pateikimą atsakingas įmonės direktorius, su galimybe įgalioti atstovą. Tačiau atsakomybė lieka direktoriui.

Nepamirškite, kad metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2023 m. pateikimo terminas yra 2024 m. birželio 17 d.

Žinutę parengė Gabrielė Vareikė, NORDGAIN (NOEWE grupės finansų ir apskaitos įmonė) komandos vadovė

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe