Asmens duomenų tvarkymas įdarbinimo tikslais

Ačiū, jog domitės galimybėmis dirbti NOEWE grupėje.

Mes norėtume Jus informuoti apie tikslus, apimtis ir taikomus asmens duomenų tvarkymo metodus, kuriuos Jūs mums pateikėte įdarbinimo proceso tikslais.

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus ir/arba motyvacinius laiškus tiesiogiai mums mūsų svetainėje nurodytu elektroniniu paštu ar per mūsų interneto svetainės skiltyje „Karjera“ esančią nuorodą, per darbo skelbimų portalus, ar kitu būdu, asmens duomenis tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į laisvą darbo poziciją ar praktikos vietą atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami juos mums, siekdami įsidarbinti ar atlikti praktiką NOEWE grupėje.
Jūsų asmens duomenys bus matomas asmenims, kurie yra atsakingi už įdarbinimo procesą, vadovams, komandos lyderiams, kurių prašymu ir/arba sutikimu buvo pradėtas atrankos procesas.

Teisinė Jūsų Asmens duomenų tvarkymo priežastis – įvertinti jūsų asmeninius sugebėjimus, žinias ir įgūdžius prieš sudarant darbo sutartį ar kitokio pobūdžio sutartį.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, mokslo vardas, gimimo data, amžius, lytis, nuotraukos.

Kontaktiniai duomenys: nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, laikinosios gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. Paštas.

Profesinė patirtis: ankstesni darbdaviai, pareigos, įskaitant pareigybės aprašymą, ankstesnių darbdavių nuorodos.

Kiti svarbūs Jūsų pateikti asmens duomenys.

Kandidatų asmens duomenis mes saugome tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo ar praktikos poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, su tikslu pasiūlyti kitą laisvą darbo poziciją ateityje. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 3 metus nuo atrankos į konkrečią poziciją pasibaigimo momento, nebent savo sutikimą atšaukiate anksčiau, ir jeigu taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Norėtume Jus papildomai informuoti, jog Jūs turite teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų apimtį ir jų šaltinį, asmens duomenų tvarkymo pobūdį ir asmens duomenų gavėjus.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas nesuderinamas su Jūsų privataus ir asmeninio gyvenimo apsauga arba pažeidžia įstatymus, turite teisę paprašyti mūsų paaiškinimo bei teisę paprašyti išspręsti susidariusią situaciją.

Plačiau apie Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo srityje galite susipažinti mūsų Privatumo politikoje.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe