Informavimas apie pažeidimus

NOEWE tikslas yra užmegzti bei vystyti atsakingą ir abipusiu pasitikėjimu grįstą partnerystę su klientais, partneriais, kolegomis ir bendruomenėmis, kurti ilgalaikę pridėtinę vertę ir padėti užtikrinti sėkmingą ir tvarų verslą, nešant pridėtinę vertę akcininkams, darbuotojams bei likusiai visuomenės daliai. Siekdama laikytis aukščiausių veiklos etikos standartų, skaidrumo ir sąžiningumo savo veikloje, NOEWE netoleruoja pažeidimų tiek tarp darbuotojų įmonių grupės įmonių viduje, tiek santykiuose su klientais ir partneriais.

NOEWE grupė arba „mes“ reiškia tarptautinę įmonių grupę, kurią sudaro tokios bendrovės kaip:

Noewe UAB, juridinio asmens kodas 302299013, UAB „Strategy Labs“, juridinio asmens kodas 302753074, „Noewe Holdings“, UAB, juridinio asmens kodas 305168421, „Noewe Foundation“, VšĮ, juridinio asmens kodas 302969378, Nordgain, UAB, juridinio asmens kodas 301539808, Noewe Cyprus LTD, juridinio asmens kodas HE 391334.

Jei įtariate, jog NOEWE galimai buvo padaryta nusikalstama veika ar kitoks nusižengimas, prieštaraujantis teisės aktams bei viešajai tvarkai ar turite informacijos apie netinkamą ir neetišką NOEWE darbuotojų ir kitų susijusių asmenų elgesį, apie tokius pažeidimus maloniai prašome informuoti mus žemiau nurodytais būdais.

Informacijos apie pažeidimus teikimo būdai

  • Elektroniniu paštu: pranesk@noewe.eu , darbuotojams – galimybė ir naudojantis intranete esančia forma;
  • NOEWE darbo laiku, atvykus į buveinę, asmeniškai bet kuriam iš Atsakingų asmenų.

Atsakingi asmenys – tai NOEWE darbuotojai, einantys NOEWE Finansų ir verslo palaikymo paslaugų direktoriaus pareigas, Žmogiškųjų išteklių paslaugų vadovo pareigas ir Vidaus teisės paslaugų vadovo pareigas, kurie administruoja pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją bei atlieka jos vertinimą užtikrinant asmenų ir pateiktos informacijos konfidencialumą.

Tuo atveju, jei ketinate pateikti informaciją apie galimai viešąjį interesą pažeidžiančius veiksmus, rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą pateikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą, kurią galima rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ arba pateikiant laisvos formos pranešimą.

Mes laikomės teisės aktų reikalavimų bei visuomet siekiame efektyviai ištirti ir išsiaiškinti mums pateiktą informaciją, todėl užtikriname visišką konfidencialumą bei kad apie aukščiau nurodytus pažeidimus pranešęs asmuo nebus diskriminuojamas ir nepatirs jokio neigiamo poveikio dėl tokio pranešimo pateikimo.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe