Naudojimosi interneto svetaine sąlygos

Sveiki atvykę į noewe.eu interneto svetainę (toliau – Svetainė). Prisijungdami, naršydami ar naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs sutinkate ir įsipareigojate laikytis toliau nurodytų Naudojimosi interneto svetaine sąlygų (toliau – Sąlygos) ir visų į jas įtrauktų nuorodų. Prieš naudodamiesi NOEWE grupės svetaine, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas, Jei nesutinkate su jomis, Jūs neturėtumėte naudotis šia Svetaine.

NOEWE grupė gali, Jums nepranešusi, bet kuriuo metu pakeisti šias Sąlygas ir kitą šioje Svetainėje esančią informaciją. Naujausios Sąlygos bus paskelbtos mūsų Svetainėje, todėl prieš naudodamiesi Svetaine, turėtumėte su jomis susipažinti. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine po bet kokių Sąlygų pakeitimų paskelbimo bus laikomas šių pakeitimų priėmimu.

Teisė naudotis

Svetaine gali naudotis 18 (aštuoniolikos) metų ir vyresnio amžiaus asmenys. Jei esate 14 (keturiolikos) metų ar vyresni, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis Sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėjų, kad įsitikintumėte, jog šias Sąlygas suprantate ir įsipareigojate jų laikytis.

Atsakomybės apribojimas

Ši Svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinti. Nei šia Svetaine, nei jos turiniu nesiekiama teikti jokių konsultacijų susijusių su mūsų teikiamomis paslaugomis ar kt., todėl NOEWE grupė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, patiriamus vadovaujantis šioje Svetainėje pateikiama informacija ar kita medžiaga.

Teisės

Visos teisės į medžiagą ir turinį (įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisėmis, tekstais, paveikslėliais, interneto puslapiais, garsu, programine įranga (įskaitant, kodą, sąsają ir svetainės struktūrą) ir vaizdo įrašais, išvaizda, dizainu bei rengimu), sudarančiais mūsų Svetainės turinį, yra laikomi mūsų ir mūsų licencijų davėjų nuosavybe. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jums būtų leidžiama naudotis medžiaga ir (arba) turiniu tik gavus raštišką mūsų ar mūsų licencijų davėjų sutikimą, ir kad Jūs negalite kopijuoti, atkurti, perduoti, viešai atlikti, platinti, komerciškai naudoti, pritaikyti, versti, keisti, jungti, dalintis ar pateikti bet kuriam asmeniui ar kurti išvestinius tokios medžiagos ar turinio darbus.

Intelektinė nuosavybė

Mes esame savininkai ir (arba) mums yra leista naudotis visomis Intelektinės nuosavybės teisėmis (įskaitant, bet neapsiribojant prekių, paslaugų ženklais, patentais, autorių teisėmis, teisėmis į duomenų bazę ir visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis), priskirtomis ar esančiomis šioje Svetainėje, jeigu nenurodyta kitaip.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudojimasis šia Svetaine nesuteikia jokių naudojimo ar interesų teisių į bet kurias šios Svetainės intelektinės nuosavybės teises. Bet koks intelektinės nuosavybės teisių naudojimas ar atkūrimas, išskyrus atvejus, numatytus šiose Sąlygose, yra neleistinas ir tai yra laikoma šių Sąlygų nesilaikymu bei gali pažeisti trečiųjų šalių ar mūsų intelektinės nuosavybės teises.

Kopijavimas

Naudodamasis šia Svetaine Jūs sutinkate nekopijuoti, nekeisti, neatsisiųsti, neatgaminti, neperduoti, viešai neatlikti, neplatinti, nepritaikyti, neversti, nekeisti, neprijungti, nejungti, nesaugoti, neparduoti, nesidalinti ir neviešinti jokiam asmeniui jokio šios Svetainės turinio, informacijos ar medžiagos arba nenaudoti jos komerciniais tikslais. Visos teisės yra saugomos.

Prieinamumas

Mes siekiame, kad Svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nepaisant to, mes nelaikomi atsakingais, jeigu Svetainė yra neprieinama kuriuo nors metu ir (arba) iš bet kurios jurisdikcijos.

Privatumas

Asmens duomenų tvarkymas bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas mūsų Privatumo politikos nuostatomis.

Kitos interneto svetainės

Svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ir kurias prižiūri trečiosios šalys. Mes neprivalome stebėti ar vertinti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Šioms sąlygos taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

    Noewe

    Prisegtukas

    Siųsti

    Noewe