Pokyčių įgyvendinimas

Noewe
Valdymo konsultacijos

Kaip efektyviai ir sklandžiai įgyvendinti organizacijoje vykstančius pokyčius? Reikia specifinių žinių, įgyvendinant strateginius projektus?

Papildomi žmogiškieji resursai pasitelkiant išorinius analitikus / konsultantus

 • Siekiant užtikrinti pagrindinių valdybos narių identifikuotus veiklos rodiklius organizacijos pertvarkų metu, siūlome klientams stiprinti organizacijos pajėgumus pasitelkiant išorinius žmogiškuosius išteklius. Įgudusi analitikų ir konsultantų komanda pasiruošusi būti patikimu projekto partneriu tiek jo eigoje, tiek jam pasibaigus ir užtikrinti visapusišką darbų ir rezultatų perdavimą kliento komandos nariams.

 

Darbuotojų nuoma

 • Organizacijos virsmo cikle skiriame kompetentingą analitikų / konsultantų komandą, kurie užtikrina nenutrūkstamą organizacijos tikslų įgyvendinimą.

 

Veiklos vertinimo ataskaitos

 • Rengiame veiklos vertinimo ataskaitas, kurių pagalba įmonių savininkams / valdybos nariams pateikiame argumentuotą informaciją apie realią įmonės veiklos situaciją rinkoje, įvertiname svarbiausius įmonės našumo rodiklius ir kiek jie atitinka realų verslo poreikį.
Noewe
Valdymo konsultacijos

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Noewe
Noewe
Susisiekite

ir turėsite vienu klausimu mažiau

  Noewe

  Prisegtukas

  Siųsti

  Noewe